CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

EG-Liaison E-Nieuwsbrief R&D in Europe 2 August 2007 (in Dutch)

EG - LIAISON

SenterNovem
Nieuwsbrief R&D in Europa 2 augustus 2007

Geachte abonnee,

Hierbij ontvangt u de elektronische nieuwsbrief van R&D in Europa.
Stelt u deze service niet op prijs? Stuur dan een email naar info@egl.nl.

In deze nieuwsbrief

  • Nieuws van EG-Liaison
  • Nieuws uit Brussel
  • Nieuws per prioriteit

Service

R&D in Europa verschijnt maandelijks via de e-mail met actualiteiten over het Europese kaderprogramma. Ieder kwartaal geeft EG-Liaison daarnaast een gratis magazine uit met achtergrondinformatie over Europese technologieprogramma's, projectbeschrijvingen en interviews. 
Meld u aan als abonnee

Nieuws van EG-Liaison

Agenda
19-09-2007         Juridisch Financiële Training KP7

Nieuws uit Brussel

Groenboek De Europese Onderzoeksruimte
De Europese Commissie heeft onlangs het groenboek ‘De Europese Onderzoeksruimte’ gepubliceerd. In dit groenboek geeft de EU zijn visie op de richting van het EU-onderzoek. Eén van de zaken die spelen is het meer openstellen van het EU-onderzoek voor landen buiten de EU.
Meer informatie

Diverse KP7-gidsen gepubliceerd
Op CORDIS is de Guidance notes for beneficiaries and auditors (Part I) voor het Zevende Kaderprogramma (KP7) gepubliceerd. Deze gids geeft uitleg over hoe te handelen bij financiële audits en de certificering van verschillende methodes in KP7. 
Deel Twee (Part II) wordt binnenkort gepubliceerd. Dit deel beschrijft voornamelijk de technische aspecten voor de externe auditors.

Op de CORDIS website zijn diverse KP7-gidsen terug te vinden, zoals de Guide to Financial Issues, de Guide to IPR en de Negotiation Guidance Notes. Deze laatste gids is bedoeld om aanvragers van goedgekeurde projecten te begeleiden in de onderhandelingen.

De diverse gidsen zijn voornamelijk gericht op projecten die vallen onder Collaborative Projects, Networks of Excellence en Coordination and Support Actions.
Meer informatie

Holland Day – Building Bridges 2007
De Nederlandse ambassade in Colombo, Sri Lanka en het Nederlandse ministerie van Economische Zaken organiseren een ‘Holland Day’ op 26 oktober 2007 in Colombo. De handelsbetrekkingen tussen Nederland en Sri Lanka bestaan al 450 jaar en het ‘Holland Day’-evenement is bedoeld om samenwerking tussen beide landen te versterken door nieuwe handelsmogelijkheden voor het bedrijfsleven te creëren.

Meer informatie is te vinden op www.eccsl.com en www.hollandayslk.com.

Nieuws per thema

Voedsel, landbouw en biotechnologie

NovelQ zoekt bedrijven met hart voor voedselkwaliteit
Het KP6-project NovelQ zoekt nieuwe partners in de levensmiddelenindustrie. NovelQ zoekt bedrijven die als partner mee willen doen in het NovelQ-project en deel willen nemen aan demonstratieactiviteiten om high pressure, pulsed electric field, plasma of advanced heating technologie verder te ontwikkelen.
Meer informatie

FOOD-FRENZ stelt beurzen beschikbaar voor studiereizen naar Nieuw Zeeland
FOOD-FRENZ is een samenwerkingsproject tussen de Europese Unie en Nieuw Zeeland. Het doel is om consumenten, kennisinstellingen en industrie uit Europa en Nieuw Zeeland dichter bij elkaar te brengen op het gebied van voeding en het ontwikkelen van best practices wanneer het gaat over de voedselkwaliteit, -veiligheid en -tracibillity van voeding.

Onderdeel van het FOOD-FRENZ-project zijn beurzen voor onderzoekers van universiteiten, kennisinstellingen en industrie voor studiereizen naar Nieuw Zeeland.

De studiereizen duren ca. twee weken en omvatten bezoeken aan universiteiten, kennisinstellingen en industrie die zich bezighouden met duurzame en gezonde voeding.
Meer informatie

Informatie- en communicatietechnologie

Commissie zet consultatie over  informatie- en communicatietechnologie uit
De Europese Commissie (EC) heeft een publieke consultatie over de Europese informatie- en communicatietechnologie (ICT) uitgezet. De consultatie staat open tot 17 september voor alle stakeholders - inclusief industrie, kennisinstellingen en consumentenorganisaties. De EC is bijzonder geïnteresseerd in meningen over markttoegangs- en reguleringsvraagstukken om op basis hiervan de Europese strategie voor samenwerking op het terrein van ICT en het concurrentievermogen van de Europese Unie te verbeteren.
Meer informatie

Aparte e-Inclusion consultatie
Op het gebied van e-Inclusion is een aparte consultatie gepubliceerd; via onderstaande website kunt u tot 15 augustus uw mening kenbaar maken over:

  • e-Accessibility
  • Digital literacy and competences
  • Inclusive e-Government
  • Information & communication technologies for cultural diversity
  • Information & communication technologies for active ageing at work
  • The role of stakeholders in reaching e-Inclusion goals

Meer informatie

e-Comm Line 2007 - 8e Europese Conferentie 
20, 21, 22  september 2007, Boekarest, Roemenië

Onderwerpen:
e-Business/ e-Commerce/ e-Learning/ e-Work/ e-Government/ e-Democracy/ e-Health/ e-mediary, e-inclusion / bb-Broad-Band and on line services / e-Marine / e-Banking

And their influences on the economic/social environment and contributions to the European Research Area.
Meer informatie

eChallenges e-2007
Den Haag, 24 oktober 2007 
Meer informatie

International Partnering Meeting on R&D, Innovation & Technology Transfer for Human-Centric ICT
16 november 2007, Winterthur/Zurich, Zwitzerland
Meer informatie

CIP-ICT – nieuws
Partners zoeken voor CIP-ICT-project?

Experts gezocht voor evaluatie van CIP-ICT-projectvoorstellen

Milieu (inclusief klimaatverandering)

Tweede oproep verwacht in november 2007
De publicatie van de tweede oproep voor het indienen van voorstellen voor Europees milieuonderzoek wordt verwacht op 6 november 2007.
Meer informatie

Resultaten eerste oproep KP7 
De Europese Commissie verwacht de resultaten van de eerste oproep Milieu in september. 
Meer informatie

Lopend KP6 project op zoek naar partners
SESAME (Southern European Seas: Assessing and Modelling Ecosystem Changes, GOCE 036949), een lopend project uit het Zesde Kaderprogramma heeft enkele nieuwe partners nodig voor het uitvoeren van een aantal specifieke taken. De onderzoeksdoelen van SESAME zijn het onderzoeken en voorstellen van ecologische veranderingen in de Middellandse Zee en Zwarte Zee en het vermogen van deze ecosystemen om diensten te leveren.

Het project is op zoek naar twee partners die sociaal economische taken willen gaan uitvoeren aan respectievelijk de Noordwest Zwarte Zee en de Gulf of Lions in de Middellandse Zee:
Meer informatie

Transport

ERTRAC Conferentie 2007 - European Road Transport Facing the Climate Challenge

Op 26 september 2007 organiseert de European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC) in Brussel de conferentie European Road Transport Facing the Climate Challenge. De presentaties worden gegeven door vertegenwoordigers uit de Europese Commissie, de autoindustrie en aanbieders van intelligente transport systemen (ITS).

Meer informatie

 Euro-Trans_Days
Op 17 en 18 oktober 2007 vinden in Warschau de Euro-Trans_Days plaats.

Euro-Trans_Days is een werkconferentie gericht op het bevorderen van de internationale R&D samenwerking tussen het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en de belangrijke (industriële) Europese R&D-spelers op het gebied van transport (wegvervoer, spoor, maritiem en intermodaal) binnen het Zevende Kaderprogramma (KP7) van de Europese Unie. De Euro-Trans_Days in Warschau zijn specifiek gericht op de oproep 2008 die in november van dit jaar gepubliceerd wordt.

Euro-Trans_Days wordt gesteund door o.a. de Europese Commissie en SenterNovem/EG-Liaison.

Inschrijven kan tot 17 september via www.euro-trans.info

Socio-economische wetenschappen en geesteswetenschappen

Verslag expertgroep geesteswetenschappen
Een expertgroep ‘Humanities’ heeft onderzocht in hoeverre de geesteswetenschappen zijn geïntegreerd in het Kaderprogramma en wat de hindernissen en de uitdagingen zijn. De aanbevelingen van deze experts zijn geformuleerd in het eindrapport ‘Positioning Humanities Research in the 7th Framework Programme’.
Meer informatie

Participatie van het MKB

Oproep 'Onderzoek voor MKB's (CRAFT)
De oproep voor het programma ‘Research for SME’s’ staat open. Dit programma is de opvolger van het bekende CRAFT-programma. ‘Research for SME’s’ is gericht is op het Midden en KleinBedrijf dat voor het ontwikkelen van een nieuw product of proces onderzoek en demonstratie wil uitbesteden aan een universiteit of onderzoeksinstelling.

Het onderzoek dat wordt uitbesteed wordt vergoed door de Europese Commissie. Er mogen ook grote bedrijven meedoen als eindgebruiker. In KP7 is de subsidie over het algemeen 100% van de uitbestede kosten plus 10%. Verder behoeven de MKB’s minder eigen kosten op te voeren dan in KP6. Nu zijn de eigen inspanningen van het MKB nog slechts de helft van de RTD-kosten. Ook zijn de partijen niet meer financieel aansprakelijk omdat hiervoor een verzekering wordt afgesloten. Een bankgarantie voor de MKB-coördinator komt hiermee te vervallen.

De sluitingsdatum voor 'Research for SMEs' is 4 september 2007.
Meer informatie

4th Joint CORNET oproep for Transnational Collective Research Project Proposals
CORNET is een ERA-NET initiatief waarin 23 ministeries en agentschappen uit 17 landen samenwerken om hun nationale programma's voor collectief onderzoek op elkaar af te stemmen. Binnen CORNET kunnen brancheorganisaties subsidie ontvangen voor het uitbesteden van onderzoek aan derden voor hun MKB-leden. Het programma is als zodanig de tegenhanger van het Europese ‘Research for SME’s’ programma.

Nederland neemt deel aan CORNET met het programma Innovatie Prestatie Contracten (IPC). Nederlandse brancheorganisaties die overwegen met buitenlandse partners een projectvoorstel in te dienen voor deze vierde CORNET-oproep, kunnen contact opnemen met Stan Francke. Hij bekijkt of het voorstel past binnen het IPC-programma en of het voldoet aan de CORNET-criteria.

De sluitingsdatum voor deze CORNET-oproep is 30 november 2007. Een pre-proposal check is mogelijk tot en met 7 oktober 2007.
Meer informatie

SME2LEAD: training voor MKB’ers die een EU-project willen coördineren
Op 14, 15 en 16 november wordt een driedaagse cursus gegeven voor MKB'ers die een Europees project willen coördineren. De cursus SME2LEAD wordt in verschillende landen georganiseerd en geeft een goed beeld wat men als coördinator moet doen en vooral moet láten doen. De cursus is zeer leerzaam voor MKB's die al coördinator zijn of die dat willen worden.
De cursus is gratis, alleen de reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Definitieve data en locatie worden binnenkort bekend gemaakt.

Meer informatie kunt u krijgen via EG-Liaison adviseur Michael Schijns.

Eurostars voorlichtingsbijeenkomst en eerste oproep
Eurostars richt zich op MKB's met RTD-capaciteit (10% of meer RTD-uitgave of medewerkers) die internationaal onderzoek willen doen. Het betreft onderzoeksprojecten met een looptijd van drie jaar waarvan het eindresultaat na twee jaar in de markt kan worden toegepast.

Het gaat daarbij net als bij Craft en Collective om toepassen van nieuwe technologie. Maar nu voor MKB met eigen RTD-capaciteit. De deelnameregels zijn dezelfde als bij Eureka. De uitvoering wordt door het Eurekasecretariaat afgehandeld en het geld is afkomstig uit KP7 en de deelnemende landen.

De eerste oproep voor Eurostars sluit op 3 december 2007
Meer informatie over Eurostars kunt u krijgen via Taake Manning.

Er wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd op donderdag 18 oktober van 13.00 – 18.00 uur in het Dorint Hotel in Schiphol Oost.

U kunt zich aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier.

Eerste-stapvoorstellen Collective beoordeeld
Voor de eerste stap Collective-onderzoek zijn 166 voorstellen ingediend. Hiervan voldoen 86 voorstellen aan de gestelde eisen en zijn 70 voorstellen afgewezen. De 10 voorstellen die ineligible zijn hebben alle MKB's uit één land. Één van de criteria is dat er minimaal MKB's uit twee landen moeten deelnemen.
De tweede-stapvoorstellen kunt u tot 28 november 2007 indienen.

Industriemiddag MKB
SenterNovem organiseert een Industriemiddag voor ondernemers uit het MKB en (subsidie)adviseurs. Tijdens deze middag ontvangt u informatie over het programma Milieu & Technologie, andere subsidieprogramma’s en organisaties op het gebied van milieu, energie en innovatie die interessant zijn voor MKB-bedrijven uit de industrie. In persoonlijke gesprekken kunt u uw projecten of ideeën doorspreken met adviseurs van diverse subsidieprogramma’s en organisaties.

De Industriedag wordt gehouden op 30 augustus 2007 van 12.30 uur tot circa 15.30 uur in het gebouw van SenterNovem aan de Catharijnesingel 59 te Utrecht.
Meer informatie

 Wetenschap in de samenleving

The Future of our Species
EMBO/EMBL is een conferentie over evolutie, ziekte en duurzame ontwikkeling. Er wordt gekeken naar de toekomst van het menselijk ras en hoe dat is vermengd met het overige leven op aarde?

2-3 november 2007, Heidelberg, Duitsland
Meer informatie

People, Marie Curie onderzoeksbeurzen

Marie Curie: de evaluatie van de ITNs : Stap 1
De Europese Commissie heeft stap één van de evaluatieresultaten van de ITN (sluitingsdatum: 7 mei 2007) gepubliceerd op 23 juli 2007. De ITN zijn Marie Curie-netwerken.

De 197 voorstellen die doorgaan naar stap twee van de evaluatie worden als geheel geëvalueerd. De voorlopige resultaten van stap twee van de evaluatie zullen aan de coördinatoren bekend worden gemaakt in november 2007.

De indieners van de voorstellen die zijn afgewezen bij stap één van de evaluatie, ontvangen  daarover via de e-mail bericht door een Evaluation Summary Report (ESR).
Meer informatie

IDEAS, European Research Counsil

Evaluaties eerste oproep voor de Starting Grants en de tweede fase
In totaal zijn 559 aanvragen voor de tweede fase geselecteerd. Eind juli heeft de Europese Commissie de brieven aan de succesvolle aanvragers verzonden, met een deadline voor de tweede stap op 17 september 2007. Niet-succesvolle kandidaten zullen in de eerste week van augustus een ‘notification of rejection’ ontvangen, samen met een brief van Prof. Winnacker, Secretaris Generaal van de ERC.

Attentie: de Guide for Applicants wordt aangepast en met name de template voor de ‘Commitment of de Hosting Institution’ en de ‘Ethical Issues Description’. Deze worden een apart Supporting Document van maximaal zes pagina’s en vormen geen onderdeel meer van part B. Het is nog onduidelijk wanneer de geüpdate versie van de Guide for Applicants wordt gepubliceerd; houdt hiervoor de ERC website in de gaten.

Nieuws oproep Advanced Investigator Grants
Een vertegenwoordiger van de ERC heeft laten weten dat de call in de loop van november 2007 gepubliceerd wordt (en niet  in oktober 2007). Vijf verschillende deadlines zijn verwacht voor eind februari 2008. Een geüpdate versie van de Guide for Applicants wordt momenteel voorbereid, vragen over de Advanced Grant kunnen dan ook pas vanaf september beantwoord worden.
Meer informatie

 Internationale Samenwerking

Werkbezoek aan Rusland
Binnen het Kaderprogrammaproject RUSERA EXE zijn Nederlandse onderzoekers uitgenodigd om een werkbezoek te brengen aan Rusland. Het doel van dit bezoek is om nieuwe en duurzame relaties op te bouwen tussen Europese en Russische onderzoekers. De onderzoeker gaat voor tien dagen een bezoek brengen aan Russische onderzoeksinstellingen. Het bezoek zal worden gebruikt om gezamenlijke activiteiten te ontplooien zoals het schrijven van KP7 voorstellen.
Meer informatie

Oproep Internationale samenwerking
Budget: 6.391 miljoen euro
Onderwerp: Bilaterale samenwerking voor de versterking en de ontwikkeling van partnerschappen op het gebied van wetenschap en technologie  
Projectvorm: Coordination and Support Action
Sluitingsdatum: 11 september 2007
Identificatie: FP7-Inco-2007-2  BILAT 
Contact: EG-Liaison,  Jessica de Waal, tel: 070-373 52 50
Meer informatie

Onderzoeksinfrastructuren

Nieuwe oproep bestaande onderzoeksinfrastructuren
Budget: 64 miljoen euro
Onderwerpen: e-science Grid Infrastructures (50 miljoen euro) Beleidsontwikkeling en programma-implementatie (14 miljoen euro)
Sluitingsdatum: 20 september 2007
Identificatie: FP7-Infrastructure-2007-2
Contact: EG-Liaison, Dick Schoorel tel: 070 -373 52 50
Meer informatie


SenterNovem/EG-Liaison - Postbus 93144 - 2509 AC Den Haag - 
Tel. + 31 (070) 373 52 50 - Fax +31 (070) 373 56 50 - www.egl.nl

Uitschrijven?

Colofon/Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.