CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

KIVI NIRIA Telecommunicatieprijs 2007

KIVI NIRIA

Uitnodiging Uitreiking van de KIVI NIRIA Telecommunicatieprijs 2007

Universiteit Twente, Enschede, Gebouw 12; De Waaijer
Dinsdag 15 mei 2007, van 17.00 tot 21.30 uur

Het doel van de KIVI NIRIA Telcommunicatieprijs is de telecommunicatie sector in Nederland in het licht te plaatsen en daarbij speciaal het belang van toegepast onderzoek in de telecommunicatie te benadrukken.

Elke TU heeft een kandidaat voorgedragen, wiens promotie onderzoek hiervoor als beste in aanmerking komt. De kandidaat is bij voorkeur een 2-jarige AIO, of anders een 4-jarige AIO werkzaam op de desbetreffende universiteit. Eventueel mag ook een kandidaat gekozen worden die pas zijn onderzoek heeft afgerond en mogelijk niet meer werkzaam is op de desbetreffende universiteit. De kandidaat geeft een voordracht die betrekking heeft op zijn (haar) toegepast onderzoek in de telecommunicatie. Na afloop van de voordrachten van de drie kandidaten zal een jury aan de hand van criteria de winnaar van de KIVI NIRIA  Telecommunicatieprijs 2007 bepalen.

U treft als bijlage een inschrijfformulier aan, aanmelding met dit formulier, te retourneren aan congresbureau@kiviniria.nl

Programma

17.00 - Ontvangst en registratie.
Voor hen, die dit bij intekening hebben aangegeven, zijn er broodjes (€ 5,-)

17.45    - Welkom door de voorzitter van de Afdeling voor Telecommunicatie KIVI NIRIA,
ir. Frans Heitkamp MBA, RVS-Networks.

Toelichting op de procedure. Introductie van de jury door ir. Jeanette Ververs-de Geus MBA, Avelinq. De jury zal ondermeer bestaan uit:

  • ir. Frans Heitkamp MBA, voorzitter van de jury
  • ir. Gé Klein Wolterink, o.m. Van Ede & partners
  • ir. Aad van Diepen, Hopling Technologies
  • prof.dr.ir. Nico H.G. Baken, KPN
  • ir. Jaap van Till, HAN Nijmegen
  • dr.ir. D. Tijink, Ministerie van Economische Zaken

 Presentaties van de genomineerden, geïntroduceerd door hun promotor:

  • "Context Aware Networking”, door mevr. Fei Liu, M.Sc., Universiteit Twente. Promotor prof.dr.ir. Boudewijn Haverkort, Assistent Promotor dr.ir. Geert Heijenk.
  • “Modelleren van dynamisch gedrag van netwerken”, door ir. Tom Kleiberg, TU Delft. Promotor prof.dr.ir. P. Van Mieghem
  • “Robuuste modulatie formaten voor hoge capaciteit glasvezelsystemen”, door ir. Dirk van den Borne, TU Eindhoven. Promotor prof.ir. Ton A.M.J. Koonen, 

           Assistent Promotors dr.ir. H. de Waard (TU/e) en dr. E. Gottwald (Siemens Communications, München).

Vragen van de jury, en uit de zaal

19.30 - Pauze.   (Beraad van de jury)  Tijdens de pauze bieden wij u een keuze uit drie excursies (uw voorkeur vernemen wij graag via het inschrijvingsformulier, inschrijving op volgorde  van aanmelding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.      

20.00 - “Verborgen communicatie”, door prof.dr.ir. Boudewijn Haverkort, Universiteit Twente.

20.20 - “Innovatie en Telecommunicatie”, door dr.ir. D. Tijink, Ministerie van Economische Zaken.

20.40 - Bekendmaking van de winnaar. Uitreiking van de prijzen door de heer dr.ir. D. Tijink namens EZ, de sponsor van de KIVI NIRIA Telecommunicatieprijs 2007.

21.0- Borrel met hapjes.

Also sponsored by: