CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Demobeschrijvingen Twente

Overzicht demobeschrijvingen NIRICT stand, Universiteit Twente – CTIT deel.

Demo UT1: Beveiliging van pistolen tegen onrechtmatig gebruik
Het gebruik van vuurwapens door anderen dan de rechtmatige gebruiker is een ernstig veiligheidsprobleem. Slachtoffers vallen onder politieagenten van wie het pistool wordt afgepakt tijdens een vechtpartij. Volgens Amerikaans onderzoek is 16% van de agenten die bij de uitoefening van hun beroep zijn gedood, neergeschoten met hun eigen pistool. Dit probleem is al op een aantal manieren aangepakt, maar elke aanpak heeft zijn eigen specifieke problemen. Een nieuwe, veelbelovende aanpak is biometrische authenticatie van de rechtmatige gebruiker aan de hand van unieke lichaamskenmerken.

Dit onderzoek, gefinancierd door het Open Technologieprogramma van STW, bestudeert de toepasbaarheid van authenticatie gebaseerd op handdrukherkenning in een zogenaamde smart gun, bedoeld voor gebruik door de politie. Een dergelijk pistool kan alleen worden afgevuurd na succesvolle authenticatie, d.w.z als het gemeten handdrukpatroon overeenkomt met de in het pistool opgeslagen informatie.

Demo UT2: Cross-mediaal zoeken met “nieuwsuitzending gemist”
De Nieuws Retrieval Demo demonstreert hoe met behulp van multimedia retrieval technologie geheel automatisch cross-mediaal kan worden gezocht in nieuws materiaal zoals bijvoorbeeld het NOS acht uur journaal en Nederlandse dagbladen. De demo is gebaseerd op het “uitzending gemist” principe maar heeft een belangrijke uitbreiding: er kan ook inhoudelijk worden gezocht in het journaal van de laatste 7 dagen. Het zoeken gebeurt ofwel op basis van de met de video gesynchroniseerde teletekst ondertiteling, ofwel op basis van de spraak in het journaal die is omgezet naar tekst met behulp van een bij HMI ontwikkelde Nederlandse spraakherkenner. Gevonden nieuwsfragmenten worden vervolgens automatisch gekoppeld aan relevante artikelen in Nederlandse kranten.

Demo UT3: Ambient HipHop
'Ambient HipHop' is een opstelling waarbij de bezoeker door een virtuele danseres uitgenodigd wordt mee te dansen op de klanken van hiphop. De bezoeker ziet de computergeanimeerde danseres op een scherm bewegen, de danseres ziet de bezoeker door middel van een camera. De danseres beweegt op de maat van rapsongs door middel van beatdetectie: een realtime detectie algoritme zoekt in de muzieksamples naar kenmerken die duiden op een tempo-beat of een energiepiek-beat. Ze kan echter ook reageren op de dansbewegingen van de bezoeker en ze kan proberen die te beïnvloeden, door verveeld te bewegen, door uit te lokken, te imiteren en te variëren. Afgezien van de muziek, gebeurt dit op non-verbale wijze. 

De animaties van de danseres kunnen worden geselecteerd uit opgeslagen 'voorgekookte' bewegingen (verkregen uit een analyse van videoclips en deels ook met behulp van motion-capturing). De waarneming van de bezoeker bepaalt de bewegingsselectie en een aantal bewegingsparameters. De laatste zijn mede bepaald aan de hand van de bewegingsleer (Laban Movement Analysis). 

Het onderliggende onderzoek heeft te maken met het modelleren van multimodale interactie en multimedia presentatie. Het onderzoek heeft ook te maken met het waarnemen en het sociaal en intelligent reageren op die activiteiten door een slimme omgeving. Afgezien van ambient intelligence toepassingen van het onderliggende onderzoek kan wat betreft toepassingen heel concreet gedacht worden aan allerlei entertainment-toepassingen waarbij fysieke beweging een rol speelt, aan bewegingstherapie en revalidatie toepassingen, en aan virtueel sporten. Afhankelijk van de toepassing verandert de rapdanseres in een therapeut, een leraar, een coach, een dirigent of een medespeler.

Demo UT4: HealthService24
HealthService24 is een Europees eTen project dat de clinische toepassingsmogelijkheden onderzoekt van het MobiHealth prototype. Door middel van diverse gebruikers testen (trials) in drie Europese landen, worden de preciese condities verkregen voor een succesvolle (commerciële) toepassing. Het HealthService24 systeem biedt een patiënt de oplossing om zijn/haar dagelijkse activiteiten te verrichten, terwijl physiologische gegevens (bijv. hartfrequentie, ademhalingsfrequentie) in relatie tot een ziektebeeld op afstand gemeten worden. De patiënt ervaart het systeem als een verhoging van zijn/haar kwaliteit van leven. Voor de zorgsector kan het toepassen van HealthService24 een kosten besparing per patiënt betekenen, terwijl er toch een hoge kwaliteit van zorgverlening geboden wordt.

Het HealthService24 systeem bestaat uit een draagbaar Body Area Network( BAN), een Back-End server en een eindgebruikerstoepassing. Het BAN bestaat uit 1 of meerder sensorsystemen en een Mobile Base Unit (MBU). Het maakt continue meten van physiologische gegevens met een hoge bemonsteringsfrequentie mogelijk. De sensorsystemen verzorgen de physiologische data acquisitie, de MBU voor (beperkte) data analyse en presentatie. Bovendien verzorgt de MBU de draadloze transmissie van physiologische data op een efficiënte en veilige manier naar de Back-End server. De Back-End server biedt BAN gerelateerde diensten aan de eindgebruikerstoepassing, welke zorg draagt voor de analyse en visualisatie van de physiologische data.