CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Demobeschrijvingen Eindhoven

Overzicht demobeschrijvingen NIRICT stand, Technische Universiteit Eindhoven – LaQuSo

Demo TU/e 1: LaQuSo - Laboratory for Quality Software
LaQuSo is het onderzoekslaboratorium van NIRICT en Radboud Universiteit Nijmegen. De focus van het onderzoek ligt de kwaliteit van softwaresystemen van requirements tot het werkend systeem. LaQuSo transformeert kennis voor en met de industrie in methoden, technieken en tools die worden gebruikt in de industrie.

De domeinen van onderzoek zijn analyse, verificatie en validatie van modellen en artefacten van requirements, architectuur, code, werkende systemen, performance, usability en security. In korte showcases wordt op deze onderwerpen ingegaan.

Demo TU/e 2: The Visual Code Navigator: An Interactive Toolset for Source Code Investigation
We present the Visual Code Navigator (VCN), a set of interrelated tools for software analysis and visualization that we are developing. The aim of VCN is to enable users get detail and overview insights in source code bases of hundreds of thousands up to million lines of code. Challenges here are both at the level of source code analysis and fact extraction, as well as for the intuitive, yet insightful visualization of the extracted information.

Of the several components of the VCN, we shall focus here on two main ones. First, the C/C++ fact extractor EFES provides complete and efficient analysis and fact extraction from code bases of millions of lines of code. Second, the syntactic view visualizes the extracted (syntactic) information over the code itself, letting users answer a number of practical questions. We exemplify the presented material with results obtained on industry-size, complex C++ code bases.

Demo TU/e 3: SQuADT- Systems Quality Analysis & Design Toolset
De toolset die wordt ontwikkeld is gericht op het geautomatiseerd verifiëren en valideren
van software systemen in elke fase van ontwikkeling. De modellen en software kunnen zijn beschreven in de meest gebruikte standaardontwikkelomgevingen.

De toolset heeft 4 kern eigenschappen:

  • Een repository om de artefacten van systemen vast te leggen;
  • Editors om de artefacten te onderhouden;
  • Tranformatoren om een formalisme in een ander formalisme om te zetten, bijvoorbeeld een BPEL-model in een UML-model of in een PetriNet-model.
  • Analysers om de (getransformeerde) modellen of software te analyseren.

De toolset is open voor plug-in van industriële en academische producten. In de te demonstreren toolset worden editors van diverse industriële partijen gecombineerd met producten van meerdere universiteiten.

Demo TU/e 4: Het combineren van Proces algebra en Visualisatie bij het modelleren en de verificatie en validatie van software systemen
Modelleren van een volledig geautomatiseerde parkeergarage met behulp van visualisatiemethoden en procesalgebra. Vervolgens verificatie van de geautomatiseerde parkeergarage met MCRL2.

De demo wordt afgewisseld met de presentatie van de validatie van software voor hydraulische liftsystemen waarbij visualisatietechnieken een belangrijke rol hebben gespeeld.

Demo TU/e 5: Procesmining als hulpmiddel bij validatie van business processen
De demo procesmining laat zien hoe vanuit de loginformatie van operationele business processen en softwaresystemen de daadwerkelijke businessprocessen kunnen worden gegenereerd. Op het gegenereerde proces kunnen door verschillende verificatie- en validatietechnieken risico’s en fouten worden opgespoord. Daarnaast biedt de techniek de basis voor business process redesign en kunnen sterke verbeteringen worden gerealiseerd door simulaties en performance analyses op de processen uit te voeren.

De toolset sluit naadloos aan op standaardproducten uit de industrie als ARIS en FLOWER en is inpasbaar in de SQuADT toolset voor validatie en verificatie van de processen. Tevens ligt hier de basis voor het Model DrivenTesten van de ondersteunende softwaresystemen.