CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Twente steekt zijn licht op in Palo Alto

Een Twentse delegatie, waaronder drie UT'ers, brengt dezer dagen een werkbezoek aan Palo Alto vlak bij San Francisco. Doel is informatie uit te wisselen met succesvolle ondernemers en instituten in de hightech regio Silicon Valley en kennis te nemen van succesformules. Wellicht kunnen de UT en Enschede daar hun voordeel mee doen. En omgekeerd. Burgemeester Jim Burch van Palo Alto `herbevestigde' de al vijfentwintig jaar bestaande samenwerkingsovereenkomst met zusterstad Enschede.

De delegatie staat onder leiding van oud-UT-student Arthur Burghouts, die behalve ondernemer in Enschede, voorzitter is van de Technologie Kring Twente (TKT). Andere deelnemers zijn zakenmensen, de Kamer van Koophandel, de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost en de gemeente Enschede. De UT is vertegenwoordigd door Iddo Bante (zakelijk directeur van het CTIT), Patrick Welman (UT-vastgroepholding Technopolis) en Martijn Enter (student bij NIKOS).

Jim Burch verklaarde zich tevreden over de samenwerking met Enschede, die de komende jaren vooral in het teken zal staan van economische ontwikkeling, cultuur en educatie. De samenwerking is tot nu toe al die jaren onderhouden door de organisatie Neighbours Abroad.

Centraal bij het bezoek staat de vraag welke aspecten van de economisch zo succesvolle regio Silicon Valley, Twente en Enschede in een hogere versnelling kunnen brengen. Diverse investeerders, overheidsinstanties en verschillende bedrijven gingen met de Twentenaren in discussie over zorg en technologie, hét thema van de regio Twente.

De komende maanden kan Twente het bezoek van enkele vertegenwoordigers uit Silicon Valley tegemoet zien. Stanford University en de UT gaan samen in Twente een symposium over ondernemerschap organiseren. Komende week vinden er vervolggesprekken plaats met diverse Amerikaanse bedrijven.

Iddo Bante vertelt vanuit Palo Alto: `Het is tot nu toe hard werken geblazen. Ikzelf heb diverse korte presentaties gegeven om de UT zo goed mogelijk op de kaart te zetten.' Bante sprak over de kenniseconomie in Twente, de TOP-regeling, het succes van MESA+ medische technologie, IT en gezondheidszorg, De convergentie tussen deze disciplines - met een focus op zorg en technologie - sprak de Amerikanen wel aan', aldus Bante. `Deze insteek wordt in Californië gezien als de volgende nieuwe economische wave voor Silicon Valley.'


Twentse del;egatie op werkbezoek in Palo Alto (Silicon Valley)
De Twentse delegatie op werkbezoek in Palo Alto, het centrum van Silicon Valley

Bron en Copyright: UT Nieuws 22 september 2005