CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Twee EUREKA tenders voor Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten (IS)

EUREKA is een Europees netwerk dat bedrijven ondersteunt bij internationale R&D-projecten. In EUREKA participeren 33 voornamelijk Europese landen en de Europese Commissie. Eureka bestaat sinds 1985 en staat los van het Kaderprogramma. In Nederland stelt het Ministerie van Economische Zaken subsidie beschikbaar voor EUREKA-projecten middels de subsidieregeling Innovatiesubsidies Samenwerkingsprojecten (IS).

Bent u van plan samen met bedrijven uit andere Europese landen een nieuw product te ontwikkelen? Dan heeft EUREKA u veel te bieden. In de eerste helft van 2005 worden twee aparte internationale tenders uitgeschreven voor EUREKA-projecten en projecten met de volgende geïndustrialiseerde landen: de Verenigde Staten, Japan en Singapore. Deze tenders sluiten respectievelijk op 1 maart 2005 en op 13 mei 2005. Voor beide tenders is in totaal een budget van 16 miljoen euro gereserveerd.

Voor meer informatie kijk op www.senternovem.nl/eureka of bel naar het Nederlandse EUREKA-secretariaat: 070-3735311.