CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Peter Apers nieuwe voorzitter STW

Prof. dr. P.M.G. (Peter) Apers, hoogleraar Databases aan de Universiteit Twente, is per 1 maart 2005 benoemd tot voorzitter van het bestuur en de bestuursraad van Technologiestichting STW. Hij volgt in deze functie de Delftse hoogleraar Elektrotechniek prof. dr. ir. P.M. (Patrick) Dewilde op, die sinds januari 1996 voorzitter van de Stichting is.

Peter Apers (1952) studeerde Wiskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1982 promoveerde hij aldaar op zijn proefschrift ‘Query Processing and Data Allocation in Distributed Database Systems’. Na aanstellingen aan de Vrije Universiteit en Stanford University is Apers sinds 1985 hoogleraar Databases aan de Universiteit Twente en sinds september 2002 wetenschappelijk directeur van het Twentse Centrum voor Telematica en Informatie Technologie (CTIT). Hij heeft meer dan honderd presentaties gegeven bij conferenties en workshops en heeft bijna honderd publicaties op zijn naam staan.

Op beleidsmatig gebied heeft Peter Apers zijn sporen onder andere verdiend als lid van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, decaan van de faculteit Informatica van deze universiteit, lid van het bestuur van het Dutch Polymer Institute, lid van het ICT Forum, voorzitter van de Stichting Informatica Onderzoek Nederland, bestuurslid van het CWI en sinds 2000 als lid van de bestuursraad van STW.

In april neemt STW afscheid van haar huidige voorzitter, prof. dr. ir. P.M. (Patrick) Dewilde, hoogleraar Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Delft. Patrick Dewilde maakt sinds februari 1993 deel uit van de bestuursraad van STW. In 1996 werd hij voorzitter van het STW-bestuur. Van 1993 tot 2001 was Dewilde tevens wetenschappelijk directeur van DIMES, het Delft Institute of Microelectronics and Submicron Technology. Op dit moment is hij wetenschappelijk directeur van het ICT Delft Research Centre aan de Technische Universiteit Delft.

Patrick Dewilde heeft de afgelopen negen jaar in vele gremia de belangen van STW vertegenwoordigd. Ook heeft hij een grote rol gespeeld voor het micro-elektronicabeleid in Nederland. Onlangs nog had hij een trekkersrol in de vorming van de NOAG-ICT, de nationale onderzoeksagenda voor ICT.

Naast Patrick Dewilde neemt ook prof. dr. ir. D.N. (David) Reinhoudt, hoogleraar Supramoleculaire Chemie aan de Universiteit Twente en wetenschappelijk directeur van onderzoekinstituut MESA+ afscheid van het STW-bestuur. Reinhoudt maakte dertien jaar deel uit van het bestuur en de bestuursraad van STW. Tenslotte heeft prof. dr. W.H.M. (Henk) Zijm vanwege zijn benoeming tot rector magnificus van de Universiteit Twente afscheid genomen van het STW-bestuur. Met ingang van 1 januari 2005 zijn dr.ir. J.C. (Hans) van Suijdam van DSM Research en mevrouw prof.dr.ir. M.P.C. (Margot) Weijnen, hoogleraar Industrie, Energie en Milieu aan de Technische Universiteit Delft en lid van het Innovatieplatform, voor een eerste periode van drie jaar benoemd in het bestuur.

Technologiestichting STW financiert met een jaarlijks budget van ongeveer 50 miljoen euro hoogwaardig technisch-wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en onderzoeksinstituten en bevordert de toepassing van de onderzoeksresultaten door industrieën en instellingen. STW vormt het gebied Technische Wetenschappen van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het budget van STW is voor zestig procent afkomstig van NWO en voor veertig procent van het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast begeleidt STW een aantal BSIK-projecten, zoals Nanoned en Tissue Engineering.

Meer informatie bij Anton Franken (directeur STW), tel. 030 6001 278, franken@stw.nl.