CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

European Security Research Programme (deadline in April 2005)

Met de komst van het Zevende Kaderprogramma in 2007 komt ook een nieuw Europees veiligheidsprogramma, het European Security Research Programme (ESRP). Voor de invulling van dit veiligheidsprogramma is de Europese Commissie in 2004 gestart met een voorbereidende actie, de PASR (Preparatory Action in Security Research). Tussen 2004 en 2006 zal er jaarlijks een oproep worden gepubliceerd. De nadruk ligt op de onderwerpen: Situation awareness; Networked systems; Protection against (bio)terrorism; Crisis management;  Interoperability.

Voor deze drie oproepen is in totaal een budget van EUR 65 miljoen beschikbaar.

Naast het PASR programma, zitten er ook in het Zesde Kaderprogramma onderwerpen die raakvlakken hebben met veiligheidsonderzoek zoals bijvoorbeeld in de (werk)programma's van IST, NMP, Lucht- en Ruimtevaart en Life science. De oproep voor het PASR programma zal januari/februari 2005 weer open gaan; de deadline is in April 2005.