CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Deadline Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten: 9 September

De regeling Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten is veranderd. Alleen nationale projecten op het gebied van Food & Flowers, High Tech Systemen & Materialen en Water komen tijdens de eerstvolgende indieningsperiode voor subsidie in aanmerking. Deze thema’s zijn gebaseerd op de sleutelgebieden van het Innovatieplatform. In de brief “Sterke basis voor topprestaties” heeft minister Brinkhorst aangegeven dat de overheid moet investeren in gebieden die de Nederlandse concurrentiekracht versterken. Daarom is gekozen voor concentratie op drie thema’s, wat leidt tot een gebundelde inzet van overheidsgeld om focus en massa te stimuleren. Voor projecten binnen de thema’s stelt het ministerie negentien miljoen euro beschikbaar. Projecten voor de thematische tenders kunnen tot 9 september 2005 (18.00 uur) worden ingediend.

  • Het sleutelgebied “Food & Flowers” omvat activiteiten die kunnen worden gerekend tot veredeling, sierteelt, tuinbouw, voedings- en genotmiddelen en toeleverende industrie;
  • Het sleutelgebied “High Tech Systemen & Materialen” omvat kennisintensieve activiteiten die kunnen worden gerekend tot de gebieden embedded systemen, mechatronica, micro- en nano-electronica, chemische industrie (voor zover technisch/technologisch georiënteerd, niet basischemie), lucht- en ruimtevaartindustrie, de ontwikkeling van gasturbines en medische apparaten;
  • Het sleutelgebied “Water” omvat activiteiten die kunnen worden gerekend tot waterbouw, waterbeheer, waterzuivering, waterbehandeling en de maritieme cluster.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten, telefoonnummer 070 - 373 5111.