CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Casimirprogramma van start

Casimirprogramma van start

Vanaf 1 april 2005 is het Casimirprogramma geopend. Het programma stimuleert onderzoekers van kennisinstellingen om onderzoek te doen bij bedrijven en stimuleert R&D-ers van bedrijven om onderzoek te verrichten aan universiteiten of HBO-instellingen. Er is dit jaar drie miljoen euro beschikbaar voor nieuwe projecten. Casimir wordt gefinancierd vanuit het nationale Deltaplan Bèta Techniek. Met het programma wordt kennis en talent voor R&D en innovatie beter benut. Bovendien maakt het onderzoeksloopbanen aantrekkelijker en vergroot het de carrièrekansen van onderzoekers.

Het beter benutten van onderzoekstalent en van aanwezige kennis is belangrijk voor innovatie en R&D in Nederland. Door meer dynamiek tussen bedrijven en publieke instellingen en door meer directe contacten tussen onderzoekers en bedrijven ontstaat nieuwe kennis en innovatie. Ook het Innovatieplatform adviseerde het afgelopen jaar om mobiliteit van onderzoekers te stimuleren.

Daarnaast beoogt het Casimirprogramma onderzoeksloopbanen aantrekkelijker te maken. Ervaringen met de vergelijkbare Franse CIFRE-regeling leren dat onderzoekers die in zowel de academische wereld als in het bedrijfsleven hebben gewerkt, betere carrièremogelijkheden hebben dan onderzoekers die deze ervaring niet hebben.

Zowel grote bedrijven als mkb-bedrijven en technostarters werken binnen Casimir samen met universiteiten of HBO-instellingen. Zo kan bijvoorbeeld een onderzoeker van een kogellagerbedrijf een dag in de week onderzoek doen aan de TU Delft en een AIO van de Universiteit Groningen met een Casimirsubsidie het promotieonderzoek grotendeels uitvoeren bij een farmaceutisch mkb-bedrijf.

Bedrijven en instellingen kunnen tot 16 mei bij NWO een plan indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Selectie van nieuwe projecten zal plaatsvinden door een adviescommissie die de kandidaat, het bedrijf, de kennisinstelling en het projectvoorstel toetst op bijdrage aan de doelstelling van het programma.

Bezoek http://www.nwo.nl/casimir voor meer informatie.