CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

ICT-Forum komt met Visie-2004

ICT-Forum komt met Visie-2004

Persbericht NWO, EZ, OCW en SenterNovem
16 november 2004

Op 16 november 2004, tijdens het IST-Event in het Nederlands Congres Centrum in Den Haag, heeft het ICT-Forum de tweede Visie en het resultaat van een verkenning naar ICT-onderzoek ten behoeve van de gezondheidszorg gelanceerd. De officiële presentatie en overhandiging van de eerste exemplaren van beide forumpublicaties door de forumvoorzitter Paul 't Hoen heeft plaatsgevonden in het Nederlands Paviljoen om 16.00 uur. Met deze publicaties sluit het ICT-Forum zijn werkzaamheden af. De rapporten beogen het nieuwe Nationale Regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie een vliegende start te geven.

"Focus en massa" is een visie op de voor Nederland wenselijke acties en ambities op het gebied van ICT-onderzoek. Het accent ligt in deze editie op het proces van regievoeren, de inrichting, missie en taakstelling en de succesfactoren van het regieorgaan.

"Nu zorgen voor morgen" bevat de resultaten van een verkenning naar ICT-onderzoek ten behoeve van de gezondheidszorg. Daarmee is één van de eigen aanbevelingen van het forum ingevuld, namelijk het verbinden van de vraag naar kennis met de ICT-onderzoeksagenda. Het resultaat is een inspirerende (deel)agenda voor ICT-onderzoek, die uitdagend is voor onderzoekers en die tegelijkertijd inspeelt op uitdagingen, problemen en ambities van de gezondheidszorg. Ook is een begin gemaakt met het vormen van communities (special interest groups) rond de thema´s die uit de verkenning voortvloeien.

In 2003 bracht het ICT-Forum zijn eerste Visie uit onder de titel "Innoveren door ICT". Veel van de daarin opgenomen aanbevelingen zijn opgevolgd. De meest zichtbare is die van de oprichting van het Regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie. Daarmee ontstaat meer slagkracht voor het realiseren van de doelstellingen van het ICT-Forum en van de overheid, te weten het versterken van het ICT-onderzoek, de strategische agendering van het ICT-onderzoek, het aanbrengen van focus en massa rond onderzoeksthema´s en het verbeteren van publiek-private samenwerking.

De publicaties zijn belangrijke communicatiemiddelen ten behoeve van ons doel: een sterk, excellent en effectief onderzoeksnetwerk in Nederland, dat een drijvende kracht vormt voor innovatie, of dat nu in de gezondheidszorg is of in een ander (toepassings)domein.

De documenten kunt u downloaden van de volgende website: http://www.ictforum.nl/visie2004.aspx.