CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Subsidie Elektronische Communicatie (SEC)

Het min. van EZ trekt 1,3 mln euro uit voor de ontwikkeling van nieuwe elektronische communicatietechnologieën. Deze Subsidieregeling Elektronische Communicatie (SEC) moet ervoor zorgen dat marktpartijen een minder afwachtende houding aannemen bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën, zoals SDSL en UMTS. Volgens het ministerie worden deze nieuwe technieken in de praktijk nog vaak omgeven 'door allerlei onzekerheden' die ervoor zorgen dat marktpartijen liever eerst de kat uit de boom kijken.

Geïnteresseerden kunnen nog tot eind augustus een verzoek voor subsidie indienen bij SenterNovum. Voorwaarde is wel dat er minimaal drie partijen samenwerken, waarvan één mkb-bedrijf en één aanbieder of aanlegger van een openbaar elektronisch communicatienetwerk. De nieuwe SEC tender loopt van 1 juli tot 31 augustus 2004. De SEC-regeling is bedoeld voor relatief kortlopende projecten, die binnen een termijn van één jaar kunnen worden uitgevoerd. Indien de minister onaannemelijk acht dat het project binnen één jaar kan worden voltooid, beslist hij afwijzend op een aanvraag. Alle formulieren voor de aanvraag in 2004 komen 1 juli 2004 beschikbaar. Meer informatie kunt u lezen op www.senter.nl/sec.

De SEC werd in 2002 in het leven geroepen. Vorig jaar trok EZ 1,7 miljoen euro uit voor zeventien projecten. Dit heeft geleid tot de uitwerking van enkele nieuwe toepassingen, zoals nieuwsverstrekking via instant messaging, het draadloos versturen van camerabeelden en internettoepassingen in de thuiszorg.