CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Landelijk Kenniswijk, maar eerst nog een call oude stijl met deadline 21 juni

EZ-DGTP is voornemens de huidige opzet van de subsidieregeling diensten Kenniswijk (http://www.kenniswijk.nl) te wijzigen. Dit als gevolg van de veranderende opzet van het Kenniswijkproject. Onderstaande verandering heeft betrekking op de procedures zoals die nu bekend zijn onder de noemers: Interactieve Breedbanddiensten en Sleutelprojecten. De procedure rond kleine dienstenregeling zal niet veranderen.

We weten dat velen van u nog ideeën hebben voor het ontwikkelen van een gesubsidieerde dienst. Daarom dat we u erop willen wijzen dat er nog één subsidieronde oude stijl volgt. Projecten moeten daarom op maandag 21 juni bij Kenniswijk BV ingediend zijn, waarna de beoordeling op 6 juli plaatsvindt. Bij deze laatste ronde zullen projecten aangenomen of afgewezen worden, aanhouden of mogelijkheid tot verbetering is niet mogelijk.

 Hierna zal de regeling naar verwachting een nationaal karakter krijgen, waarbij een opzet in de vorm van tenders wordt gekozen en uitvoering plaatsvindt door SenterNovem. Openstelling hiervan is voorzien eind augustus, met sluiting rond half oktober. SenterNovem informeert u hierover. De rol van de Kenniswijk BV gaat als front-office veranderen, hierover informeren wij u zelf.

Wilt u dus eerder met uw project aan de slag dan eind dit jaar, dan sporen wij u aan uw project uiterlijk op bovengenoemde datum bij ons in te dienen. Heeft u nog niet gesproken met SenterNovem over uw subsidieaanvraag, dan verzoeken wij u op korte termijn uw projectplan aan ons toe te sturen. Het is aan te raden voor indiening minimaal 1 keer te hebben gesproken met het agentschap.

Samenvattend:

  • Laatste subsidieaanvraag voor Breedband- en Sleutelprojecten volgens de bestaande regeling en werkwijze: sluitingsdatum 21 juni 2004, beoordeling 6 juli 2004.
  • Werkwijze voor kleine dienstenprojecten blijft onveranderd en kunnen doorlopend bij SenterNovem worden ingediend. Maar zal naar verwachting ook een nationaal karakter krijgen.
  • Eerste tender zal naar verwachting eind augustus worden opengesteld en gesloten omstreeks half oktober.
  • Voor projecten die reeds subsidietoekenning hebben ontvangen vinden er geen veranderingen plaats.

Uiteraard kunnen wij u bij deze laatste aanvraag oude stijl, net als de afgelopen tweeënhalf jaar, met onze kennis en ervaring begeleiden in de stappen naar de definitieve aanvraag.