CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

NWO Vernieuwingsimpuls 2004

NWO onderscheidt de volgende subsidievormen voor jonge onderzoekers.

 

VENI

VIDI

VICI

Doelgroep

Pas gepromoveerde excellente onderzoeker / junior postdoc. Beste 10-20% van populatie.

Meer ervaren gepromo-veerde onderzoeker op post-doc niveau. Beste 10-20% van populatie.

Professorabele onderzoeker of recent benoemde hoogleraar. Beste 10% van populatie.

Deadlines

UT: geen

NWO: 15 januari 2004

Intern UT: 17 januari 2004

NWO: 17 februari 2004

Intern UT: 1 maart 2004

NWO: 1 april 2004

Inbeddingsgarantie (IBG)

Geen inbedding vooraf noodzakelijk, kan achteraf geregeld worden.

Geen rol CvB.

Inbeddingsgarantie speelt geen rol in de selectie van voorstellen door NWO.

Garantieverklaring zit bij aanvraag. IBG te verlenen door:

§

Wetenschappelijke inbedding door WD

§

Eventueel het loopbaanperspectief (vaste aanstelling of promotie) door decaan.

CvB moet bevestiging wat door Ins./fac. garandeerd is.

IBG is geen selectie-element voor UT en NWO.

Garantieverklaring zit bij vooraanmelding. IBG te verlenen door:

§

Wetenschappelijke inbedding door WD

§

Loopbaanperspectief onderzoeker (b.v. promotie van UHD naar hoogleraar) door dec.

CvB moet bevestiging wat door Ins./fac. garandeerd is.

IBG speelt wel een rol in de

selectie van aanmeldigen door NWO.

Wie stuurt wat naar NWO?

§

Onderzoeker: de aanvraag (via IRIS).

§

Faculteit / Instituut: niets.

§

CvB: niets

§

Onderzoeker: de aanvraag (via IRIS)

§

Faculteit / lnstituut: niets.

§

CvB: IBG faculteit / Instituut plus bevestiging door CvB.

§

Onderzoeker: de aanvraag (via IRIS)

§

Faculteit / lnstituut: niets.

§

CvB: IBG faculteit / Instituut plus bevestiging door CvB.

 

 

Max. 600.000 in 5 jaar, waarvan NWO 67.6% en UT 32.4%

Max. 1.250.000 in 5 jaar, waarvan NWO 67.6% en UT 32.4%

Begroting over de gehele looptijd

Max. 200.000 in 3 jaar, waarvan NWO 67.6% en UT 32.4%

Aard toekenning

Salaris kandidaat en overige kosten. Géén additioneel personeel.

Salaris kandidaat, additioneel personeel, overige kosten.

Salaris kandidaat, additioneel personeel, overige kosten.

Landelijk aantal toekenningen

± 125 per jaar

± 75 per jaar

± 25 per jaar