CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Deadline STW PROGRESS is 31 augustus

PROGRESS is een programma van de NWO, STW, het Ministerie van EZ en de industrie. Het doel van PROGRESS is het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van Embedded Systemen in Nederland om zo de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie te versterken.

De genoemde versterking gebeurt door het beschikbaar stellen van extra onderzoeksgelden aan relevante projecten bij kennisinstellingen. Deze onderzoeksgelden worden opgebracht door overheid en industrie. Hierdoor ontstaat een versterkte samenwerking en netwerkvorming tussen academische onderzoekers en de industrie. PROGRESS zet verder regelmatig activiteiten op om de uitwisseling van informatie tussen onderzoekers onderling en tussen onderzoekers en toepassers te bevorderen.

De looptijd van het programma is zes jaar. Het budget is een subsidie van 6 miljoen euro en een verwachte bijdrage vanuit het bedrijfsleven van 3 miljoen euro, dus totaal 9 miljoen euro.

Informatie over PROGRESS is te vinden op
http://www.stw.nl/programmas/progress/index.html

De Call-for-Proposals voor de vijfde tender kunt u downloaden van de CTIT website. Project outlines kunnen worden ingediend tot 31 augustus 2004.