CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

Regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie

Om versterking en focus aan te brengen in het Nederlandse ICT-onderzoek, richt het kabinet een Regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie op. Het Actieplan Concurreren met ICT-Competenties, 'Regie en rendement in de ICT-kennisketen', schetst de context waarin het Regieorgaan ICT-onderzoek en -innovatie zal opereren en een aantal flankerende actielijnen die beogen innovatie in ICT te versnellen, ICT-toepassingen in het MKB te bevorderen en het Nederlandse ICT-onderzoek beter in te bedden in het Europese landschap.

Zo wordt een toolkit met o.a. roadmaps ontwikkeld om de behoeften aan innovatieve oplossingen bij toepassers en gebruikers van ICT boven tafel te krijgen. Voorts zal een samenwerkingsverband van Syntens, Media Plaza en SenterNovem seminars en workshops organiseren om nieuwe ICT-toepassingen binnen het MKB te stimuleren. Dat gebeurt aan de hand van strategische toekomstvisies en inspirerende voorbeeldprojecten.

Daarnaast stimuleert de overheid intensievere Nederlandse deelname aan baanbrekend ICT-onderzoek in Europese samenwerkingsverbanden zoals IST en Eureka, de European Research Area en de European Technology Platforms, en meer bilaterale samenwerking. Van dit laatste vormt de recente overeenkomst over technologische samenwerking met Vlaanderen over de as Eindhoven-Leuven een goed voorbeeld.

Het Kabinetsbesluit Regieorgaan ICT-onderzoek en innovatie, alsmede het nieuwe Actieplan Concurreren met ICT-Competenties, 'Regie en rendement in de ICT-kennisketen' zijn beschikbaar op de CTIT website.