CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

EU meeting Transport d.d. 11-12-2003

Voorlichtingsbijeenkomst KP6 Transport

Donderdag 11 december 2003

Novotel Rotterdam Brainpark

Half december 2003 zal een nieuwe Transport Call geopend worden voor het KP6 Transportprogramma.
Deze oproep ondersteunt onderzoek met betrekking tot alle modaliteiten, zowel weg, water als rail.
De Call heeft een omvang van  EUR 150 mln.

Het transportprogramma van de Europese Commissie heeft een viertal aandachtsgebieden:

  • Nieuwe technologieën en concepten voor elk van de drie modaliteiten
  • Geavanceerde ontwerp- en productietechnologie
  • Integratie van de transportmodaliteiten
  • Verhogen van de veiligheid en het voorkomen van congestie.

Voor elk van deze gebieden worden onderzoeksvoorstellen gevraagd.

Op donderdag 11 december 2003 organiseert Senter / EG-Liaison in samenwerking met de Europese Commissie een voorlichtingsbijeenkomst over deze oproep.

Programma

13.00

Inschrijving en koffie

13.30

Welkom en inleiding - Eelco Denekamp, Senter/EG-Laison

13.45

Thema's in deze Transport Call - Joost de Bock, Europese Commissie, DG-Research

14.20

Praktijkvoorbeeld Maritiem - Lex Vredeveldt, TNO Bouw

14.40

Koffiepauze

15.10

Praktijkvoorbeeld Automotive - Jac Wuismans, TNO Automotive

15.35

Praktijkvoorbeeld Rail - Pieter Aaldring, ProRail

16.00

Vragen en afsluiting

16.30

Borrel


U kunt zich opgeven door middel van bijgevoegd aanmeldingsformulier.
De kosten bedragen EUR 25,-.

Meer informatie over Transport en de Europese Commissie kunt u vinden op:
Rail: http://europa.eu.int/comm/transport/rail/index_en.html
http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/s13002.htm

Road: http://europa.eu.int/comm/transport/road/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/s13001.htm

Maritiem: http://europa.eu.int/comm/transport/maritime/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/s13003.htm

Frans Gerritse
Senter/EG-Liaison
Juliana van Stolberglaan 3
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Telefoon: 070-373 52 50
Fax: 070-373 56 50
Web: www.egl.nl