CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

EU meeting Transport d.d. 11-12-2003

Voorlichtingsbijeenkomst KP6 Transport

Donderdag 11 december 2003

Novotel Rotterdam Brainpark

 

Half december 2003 zal een nieuwe Transport Call geopend worden voor het KP6 Transportprogramma.

Deze oproep ondersteunt onderzoek met betrekking tot alle modaliteiten, zowel weg, water als rail.

De Call heeft een omvang van  EUR 150 mln.

Het transportprogramma van de Europese Commissie heeft een viertal aandachtsgebieden:

·         Nieuwe technologieën en concepten voor elk van de drie modaliteiten

·         Geavanceerde ontwerp- en productietechnologie

·         Integratie van de transportmodaliteiten

·         Verhogen van de veiligheid en het voorkomen van congestie.

Voor elk van deze gebieden worden onderzoeksvoorstellen gevraagd.

Op donderdag 11 december 2003 organiseert Senter / EG-Liaison in samenwerking met de Europese Commissie een voorlichtingsbijeenkomst over deze oproep.

Programma

13.00

Inschrijving en koffie

 

13.30

Welkom en inleiding

Eelco Denekamp, Senter/EG-Laison

13.45

Thema's in deze Transport Call

Joost de Bock, Europese Commissie, DG-Research

14.20

Praktijkvoorbeeld Maritiem

Lex Vredeveldt, TNO Bouw

14.40

Koffiepauze

 

15.10

Praktijkvoorbeeld Automotive

Jac Wuismans, TNO Automotive

15.35

Praktijkvoorbeeld Rail

Pieter Aaldring, ProRail

16.00

Vragen en afsluiting

 

16.30

Borrel

 

U kunt zich opgeven door middel van bijgevoegd aanmeldingsformulier.
De kosten bedragen EUR 25,-.


Meer informatie over Transport en de Europese Commissie kunt u vinden op:
Rail:         http://europa.eu.int/comm/transport/rail/index_en.html
               http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/s13002.htm

Road:       http://europa.eu.int/comm/transport/road/index_en.htm
               http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/s13001.htm

Maritiem:  http://europa.eu.int/comm/transport/maritime/index_en.htm
               http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/s13003.htm

Frans Gerritse

Senter/EG-Liaison

Juliana van Stolberglaan 3

Postbus 93144

2509 AC Den Haag

Telefoon: 070-373 52 50

Fax:       070-373 56 50

Web:      www.egl.nl