CTIT University of Twente
Research Business & Innovation About CTIT Research Calls Looking for a job? Intranet

December 2003

AANMELDINGSFORMULIER

Voorlichtingsbijeenkomst KP6 Transport

donderdag 11 december 2003

Novotel Rotterdam Brainpark

K.P. van der Mandelelaan 150

3062 MB ROTTERDAM

Kosten: EUR 25,00

Naam bedrijf/instelling : …………………………………………………………

Afdeling : …………………………………………………………

Naam deelnemer, M/V, titel : …………………………………………………………

Adres+Postcode : …………………………………………………………

Postbus+Postcode : …………………………………………………………

Plaats : …………………………………………………………

Telefoon : …………………………………………………………

Fax : …………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………

Handtekening : …………………………………………………………

Ik kom donderdag 11 december 2003 naar de voorlichtingsbijeenkomst

Ik wens geen informatie meer te ontvangen van u en wil uit het relatiebestand verwijderd worden

Betaling: De kosten voor deelname aan deze bijeenkomst bedragen EUR 25 per persoon. U ontvangt hiervoor een factuur.

Annulering: Tot 1 week voor aanvang van de bijeenkomst kunt u kosteloos annuleren. Dit kan alleen schriftelijk (via brief, fax of e-mail). Na die tijd zijn wij helaas genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen als administratiekosten.

 

U kunt uw inschrijfformulier opsturen of faxen naar:

Senter/EG-Liaison

t.a.v. Secretariaat EG-Liaison

Postbus 93144

2509 AC Den Haag

Fax: 070 - 373 56 50