CTIT Universiteit Twente
Centre for e-Government Studies

Stimulering en Sturing van Innovatie

De toenemende mogelijkheden van informatie technologie vragen om een overheid die continu innoveert, in nieuwe vormen van toezicht, handhaving en dienstverlening. Het Center for e-Government Studies doet niet alleen onderzoek naar het kanaalgebruik en de kanaalkeuze van burgers, maar draagt ook innovatieve oplossingen aan op het gebied elektronische dienstverlening.

Meer weten over dit thema

Onderzoeksprojecten

Binnen dit thema wordt op de volgende verschillende terreinen onderzoek gedaan:

-

Multi-Channel Management & Dienstverleningskanalen

-

Administratieve lastenverlichting

-

Intermediairen en Dienstverlening

Wilt u (tweezijdig) contact over dit thema? Dan kunt u contact opnemen met:

Willem Pieterson

w.j.pieterson@utwente.nl

Tel. 053-4896103

Stimulering en Sturing van Innovatie (achtergrond)

Hoe moet een elektronische overhead vormgegeven worden? Verwachten burgers hetzelfde van de overheid als van het bedrijfsleven en hoe moet de overheid omgaan met burgers die niet vaardig genoeg zijn om zelfstandig het internet op te kunnen? Het aanbieden van meer en innovatieve kanalen opent nieuwe perspectieven om de kloof tussen burger en overheid te verkleinen, maar vraagt tegelijkertijd wel nieuwe investeringen van de overheid.

Deze ontwikkelingen vragen om een ‘Multi-Channel’ aanpak waarin zowel de wensen, behoeften en gedragingen van de burger, als de (technische) eigenschappen van de verschillende dienstverleningskanalen optimaal worden benut.

Het CFES doet niet alleen onderzoek naar het kanaalgebruik en de kanaalkeuze van burgers, maar draagt ook innovatieve oplossingen aan op het gebied van kanaalsturing- en inrichting.

Ook voor bedrijven wil de overheid een goede dienstverlener zijn. Zo is de vermindering van administratieve lasten een doelstelling van de Nederlandse overheid. Door middel van onderzoek wil het CFES inzicht krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van de inzet van ICT om administratieve lasten te verlichten.

De overheid zelf

De nieuwe ontwikkelingen hebben ook hun implicaties voor de inrichting van de overheid zelf. Dat dit niet altijd goed gaat blijkt wel uit onderzoek dat laat zien dat meer dan de helft van alle ICT projecten bij de overheid (gedeeltelijk) mislukt. Het CFES onderzoekt bijvoorbeeld door middel van scenario’s welke factoren bepalen of innovaties geïmplementeerd worden bij overheidsorganisaties. Ook wordt onderzocht hoe hierop geanticipeerd kan worden. Zo blijkt dat factoren als de betrokkenheid van het management en de organisatiecultuur vaak voor problemen zorgen bij vernieuwende projecten. Bij veel veranderingsprocessen is hiervoor onvoldoende aandacht.

Het CFES wil met haar onderzoek en adviezen een bijdrage leveren aan een vernieuwende organisatie van de overheid. Een overheid die zodanig is ingericht dat zij niet alleen zorgt, reguleert en controleert, maar die burgers en bedrijven ook faciliteert in het zelf verzorgen van informatie-, transactie- en communicatiediensten en in het handhaven van regels met behulpt van ICT. Dit met inachtneming van het probleem van de ongelijke hulpbronnen en capaciteiten van mensen.

Zie ook de presentatie van Willem Pieterson tijdens de opening van het CFES in mei 2009

Terug naar Stimulering en Sturing van Innovatie