CTIT Universiteit Twente
Centre for e-Government Studies

Samenwerking bij Overheidsorganisaties

Hoewel het belang van ketensamenwerking breed wordt onderkend blijkt in de praktijk dat de sturingsmechanismen om de ketens te managen moeilijk zijn te identificeren. Het Centre for e-Government Studies doet onderzoek naar de bevorderende en belemmerende factoren bij samenwerkende overheidsorganisaties en ICT.