CTIT Universiteit Twente
Centre for e-Government Studies

2010-12 Masterclass Management van e-Government

De Masterclass Management van e-Government gaat van start!

Op 10 en 11 februari gaat de Masterclass Management van e-Government van start.

De publieke sector maakt steeds meer gebruik van informatie- en communicatietechnologie: de overheid wordt een elektronische overheid. Maar wat zijn precies de (on)mogelijkheden? En welke zijn voor uw organisatie geschikt? Hoe maakt u zo optimaal gebruik van de beschikbare technologie? En hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie over voldoende kennis beschikt?

Om deze, en andere vragen te beantwoorden en uw vaardigheden als (informatie-) manager verder te ontwikkelen biedt de Universiteit Twente een intensieve en praktijkgerichte cursus waarin alle onderdelen van eGovernment aan bod komen. In vijf seminars van elk twee dagen is er aandacht voor onder meer de stand van zaken, de trends, de gevolgen, de implementatie van IT-Projecten, technische kennis en vooral het nut van informatie- en communicatietechnologie voor uw organisatie.

De masterclass richt zich op de externe relatie van de elektronische overheid met burgers en bedrijven èn op de interne organisatorische managementvraagstukken van deze overheid. Twee lijnen die in samenhang worden gepresenteerd:

- een sociale en bestuurlijke lijn die de strategische managementopties van de elektronische overheid behandelt, en

- een meer op toepassing in de organisatie gerichte lijn van informatiemanagement.

De Masterclass bestaat uit vijf seminars die elk vijf aaneengesloten

dagdelen beslaan:

·

Elektronische Dienstverlening bij Publieke Organisaties

·

Elektronische Diensten: Vraag- en Aanbodperspectief

·

Architectuur en Implementatie

·

Samenwerking in de Keten

·

Diensteninnovatie

De Masterclass is bestemd voor hoge(re) en middenmanagers bij Rijk, provincie, gemeente en publiek-private instellingen die betrokken zijn bij de elektronische overheid. De Masterclass is ook bedoeld voor CIO’s, informatiemanagers en andere professionals in ICT-afdelingen, beleidsmedewerkers en managers betrokken bij projecten van de elektronische overheid.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u zich richten tot:

Mriam Iliohan

T: 053-4894104

E: m.iliohan@utwente.nl

De brochure van de masterclass is hier te downloaden.

Direct inschrijven kan hier