CTIT Universiteit Twente
Centre for e-Government Studies

2010-10 Gepast betalen - De diffusie van eFactureren in Nederland

Meer informatie: Lidwien van de wijngaert

Dit rapport onderzoekt wat de stand van zaken is ten aanzien van de diffusie van eFactureren in Nederland. Op dit moment wordt bij 9% van de bedrijven elektronisch gefactureerd. Ook geeft het rapport aan welke factoren van invloed zijn op de adoptie van eFactureren. Op basis van dat inzicht wordt een aantal aanbevelingen gedaan ten aanzien van de manier waarop de overheid eFactureren kan stimuleren. Ook wordt de rol van de overheid als launching customer besproken.

Download rapport