CTIT Universiteit Twente
Centre for e-Government Studies

2009-12 Het CFES nodigt u uit...

Meer informatie: Willem Pieterson

Onderzoekssessies Center for e-Government Studies

Het Center for e-Government Studies nodigt u uit voor gezamenlijk onderzoek naar elektronische dienstverlening

De ontwikkelingen op het vlak van de e-overheid gaan razendsnel. Terwijl overheidsorganisaties bezig zijn met het aanbod van diensten op hun website in te richten, dienen nieuwe ontwikkelingen zich al weer aan. Voor effectieve en efficiënte dienstverlening is het echter van groot belang niet alleen te kijken naar de mogelijkheden die technologie te bieden heeft. Het gaat juist om het samenspel van technologie, organisatie en gebruikers. Het Center for e-Government Studies is op zoek naar (overheids)partners om onderzoek op te zetten. We zoeken samenwerking met partners binnen de gehele Nederlandse overheid: gemeenten, provincies en waterschappen.

Wij nodigen u uit voor deelname aan een drietal bijeenkomsten. Hierin vertellen medewerkers van het CFES over de (wetenschappelijke) stand van zaken rondom drie thema’s. Daarna bespreken we de vraagstukken die u bezig houden en gaan we in op manieren om antwoord te krijgen op deze vragen door middel van wetenschappelijk onderzoek. Wellicht zijn er mogelijkheden om gezamenlijk op te trekken in een toekomstig onderzoeksproject. Deelname is

kostenloos en geheel vrijblijvend.

U kunt zich inschrijven voor een of meer van de bijeenkomsten via www.cfes.nl/onderzoek.

Thema 1: Zoeken en vinden op websites van de overheid

Veel burgers beginnen hun zoektocht naar overheidsdiensten online, maar krijgen uiteindelijk hun antwoord via de telefoon. Een belangrijke oorzaak is dat websites vaak niet gebruiksvriendelijk of begrijpelijk genoeg zijn voor burgers. Onderzoek naar het zoek- en vindgedrag van burgers kan helpen bij het beter inrichten van overheidswebsites en is daarmee een belangrijk instrument

in de kanaalsturing van burgers naar het elektronische kanaal.

Dinsdag 9 februari 2010, 13:30-16:30, BCN Utrecht

Meer info: Thea van der Geest

Thema 2: Dienstverlening in de toekomst

Web 2.0, Twitter, Wiki’s en fora beloven een mooie toekomst ten aanzien van moderne dienstverlening en e-participatie. Maar wat zijn de consequenties? Moet u als overheid meegaan in deze ‘Social media’ of niet? En hoe dan? In deze sessie besteden we aandacht aan de vraag hoe begrippen als interoperabiliteit, personalisering en privacy zich tot elkaar verhouden.

Dinsdag 9 maart 2010, 13:30-16:30, BCN Utrecht

Meer info: Lidwien van de Wijngaert

Thema 3: De behoefte aan elektronische diensten en kanalen

Het project Andere Overheid streefde naar 65% e-diensten in 2007. Uiteindelijk was dit aanbod er wel, maar bleef de vraag achter. Antwoord© werkt naar één telefoonnummer toe, maar wil de burger dat wel? Een goede (multi-channel) inrichting van de dienstverlening kan alleen maar succesvol zijn als we weten welke diensten de burger via welk kanaal wil afnemen.

Dinsdag 6 april 2010, 13:30-16:30, BCN Utrecht

Meer info: Willem Pieterson