CTIT Universiteit Twente
Centre for e-Government Studies

2009-08 Interview Centric Magazine

Hoe gaat de overheid om met gemeentelijke dienstverleningskanalen?

Interview in Centric Magazine

Meer informatie: Willem Pieterson

In het julinummer van het Centric Magazine voor de overheid staat een interview met Willem Pieterson van het Center for e-Government Studies. De aandacht gaat in het interview uit naar een tweetal onderzoeken; In de eerste plaats is dat het onderzoek naar Multi-Channel Management bij gemeenten. In de tweede plaats het promotieonderzoek van Willem Pieterson naar de kanaalkeuze van Nederlandse burgers bij hun contacten met de overheid.

Het interview is gepubliceerd in het julinummer van het Centric Magazine

à Het onderzoeksrapport “Multi-Channeling bij Nederlandse Gemeenten

à Het proefschrift “Channel Choice; Citizens’ Channel Behavior and Public Service Channel Strategy