CTIT Universiteit Twente
Centre for e-Government Studies

2009-03 Digital Skill Self assessment

10-03-2009

Belang Digitale Vaardigheden

Op 5 februari heeft Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken het officiële startschot gegeven voor het programma Digivaardig & Digibewust. Het doel van dit programma is het aantal mensen dat nauwelijks digitale vaardigheden heeft terug te brengen. Basale digitale vaardigheden leveren de digibeet onder andere koopkrachtvoordeel en hoger loon op. Tevens gaat het zoeken naar werk makkelijker, is er een bredere toegang tot de arbeidsmarkt en heeft een hoger niveau van digitale vaardigheden invloed op de sociale contacten, integratie en burgerparticipatie.

Het programma Digivaardig & Digibewust gaf de Universiteit Twente opdracht een Zelftest voor Digitale Vaardigheden te ontwikkelen. Promovendus Alexander van Deursen nam de inhoudelijke kant voor zijn rekening, Monito de technische realisatie.

Wat zijn Digitale Vaardigheden

Er was erg weinig bekend over de actuele stand van zaken met betrekking tot digitale vaardigheden en de Nederlandse bevolking. Om een betrouwbaarder en vollediger beeld te krijgen van het daadwerkelijke vaardigheidsniveau zijn in twee grootschalige onderzoeken prestatietests afgenomen op het Internet. Hierbij is een vierdeling van digitale vaardigheden gehanteerd:

·

Operationele vaardigheden: het kunnen bedienen van digitale media.

·

Formele vaardigheden: het kunnen omgaan met de speciale structuren van digitale media.

·

Informatie vaardigheden: het zoeken, selecteren en evalueren van informatie binnen digitale media.

·

Strategische vaardigheden: het gebruiken van digitale media voor persoonlijke (en professionele) ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke positie.

Niveau van Digitale Vaardigheden

Op basis van de behaalde resultaten kan gesteld worden dat de operationele en formele vaardigheden niet de meest problematische vaardigheden zijn. Dit zijn de informatie en strategische vaardigheden. Opleidingsniveau is de belangrijkste variabele, gevolgd door leeftijd. Leeftijd echter alleen bij operationele en formele vaardigheden. Een belangrijke conclusie is dat de zogenoemde digitale generatie hoog scoort op operationele en formele vaardigheden, maar niet beter bij informatie en strategische vaardigheden. Dus ondanks een gebrek aan operationele en formele vaardigheden bij de oudere groepen, scoren deze niet lager. Uit dit onderzoek blijkt ook dat internetervaring alleen verband heeft met operationele vaardigheden. Deze feiten temperen de assumptie dat met het uitsterven van de oudere generatie het vaardigheidsprobleem vanzelf wordt opgelost.

Zelftest Digitale Vaardigheden

Het doel van de zelftest is dat iedereen online zijn of haar eigen digitale vaardigheden kan meten. De test bestaat uit vier modules waarin de vier genoemde vaardigheden worden getoetst. Elke module bevat een aantal opdrachten die inzicht geven in de eigen digitale vaardigheden. Aan de hand van de uitslag krijg je te horen waar je in het vervolg op moet letten bij het gebruik van het Internet. Deze adviezen zijn gebaseerd op hoe de opdracht wordt uitgevoerd, en niet alleen op het resultaat! De test is te bereiken via http://www.dqtest.nl/. Momenteel is EZ aan het nadenken op welke manier de zelftest gaat worden ingezet.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Alexander van Deursen