CTIT University of Twente

11-02-2009

20-08-2010

Kanaa;- en bronkeuze van ondernemers in de publieke context en de rol van Antwoord voor bedrijven daarin

Het Center for eGovernment Studies van de Universiteit Twente heeft  in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een onderzoek naar de doelgroepen van Antwoord voor bedrijven uitgevoerd. Hierbij is het zoekgedrag van ondernemers in kaart gebracht. Daarbij is aandacht besteed aan de kanalen en de bronnen die ondernemers gebruiken in hun zoektocht naar overheidsinformatie. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Dr. Lidiwien van de Wijngaert

Download het rapport: Link