CTIT University of Twente

List of publications

Publications

Arendsen, R. (2008). Geen bericht, goed bericht, Een onderzoek naar de effecten van de introductie van elektronisch berichtenverkeer met de overheid op de administratieve lasten van bedrijven (Docotral Dissertation, Universiteit van Amsterdam, 2008, ISBN 978-90-5629-531-8). Amsterdam: University Press. (Omslag, omslag & samenvatting, samenvatting)

Arendsen, R. (2009). Lastenverlichting op papier, Automatiseringsgids, 16 januari 2009.

Arendsen, R., Bisterbosch, & H., Oskam, P. (2004). Overheidstransactiepoort moet administratieve lasten verminderen. Informatie, 46, nr. 7.

Arendsen, R., & Bongers, F. (2005). Bedrijven kritisch over elektronische dienstverlening. Informatie, 47, nr. 10.

Arendsen, R., & Engers, T. M. van (2006). An empirical study on business-to-government data exchange strategies to reduce the administrative costs for businesses. Proceedings of the 6th IFIP I3E Conference, Project e-Society: Building Bricks, Finland: Springer Series in Computer Science.

Arendsen, R., & Engers, T. M. van (2007). eTaxation and the reduction of the administrative burden - the role of intermediary parties. In: J. Makolm & G. Orthofer (Eds.), E-Taxation: State & perspectives, E-Governmentt in the field of taxation: Scientific basis, Implementation strategies, Good practice examples, Schriftenreihe Informatik 21. Linz: Trauner Verlag.

Arendsen, R., Engers, T. M. van, & Schurink, W. (2008). Adoption of high impact governmental eservices: Seduce or enforce? In: M. A. Wimmer, H. J. Scholl & E. Ferro (Eds.), Proceedings EGOV08, LNCS 5184 (pp. 73-84). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Batenburg, R. S., Vermaas, K., van de Wijngaert, L., & Bongers, F. (2006). Expectations that run high: Dutch citizens on e-government. In e-government workshop. Londen: Brunel University.

Bongers, F., & Arendsen, R. (2006). E-government: Carrot or stick?, Proceedings of the IADIS e-Society Conference 2006 in Dublin, 1, 210-216.

Bouwman, H., van den Hooff, B., van de Wijngaert, L., & van Dijk, J. (2005). ICT in organisations: Adoption, implementation, use and effects. London: Sage Publications.

Review of the book.

Bouwman, H., & van de Wijngaert, L. (forthcoming). Coppers, context and conjoints: A reassessment of TAM. Journal of Information Technology.

van Deursen, A. , & van Dijk, J. (2008). Digitale vaardigheden van Nederlandse burgers, Een prestatiemeting van operationele, formele,informatie en strategische vaardigheden bij hetgebruik van overheidswebsites. Enschede: Universiteit Twente.

van Deursen, A., van Dijk, J., & Boland, D. Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst: opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening. Enschede: Universiteit Twente.

van Dijk, J. (2007). De e-surfende burger: is de digitale kloof gedicht? In J. Steyaert & J. de Haan (Eds.), Jaarboek ICT en samenleving 2007, Gewoon Digitaal (pp. 31-50). Amsterdam: Boom.

van Dijk, J., & van Deursen, A. (2006). Van aanbod naar vraag, tijd voor een perspectiefwisseling: Verkennend onderzoek naar het gebruik van elektronische overheidsdiensten, door burgers in Nederland, 2005. Enschede: Universiteit Twente-Afdeling Communicatiewetenschap.

van Dijk, J., & Winters, A. (in press). The Perspective of Network Government. In: A. Meijer et al. (Eds.), ICTs, citizens & governance: After the hype!, IOS Press Series ‘Innovation and the Public Sector’.

van der Geest, T. M., Jansen, J., Mogulkoç, E., de Vries, P., & de Vries, S. (2008). Segmentation and e-government.

van der Geest, T. M., Klaassen, R., & Karreman, J. (2005). Overheidsinformatie op maat- Online zoekstrategieën van burgers – Rapport & Bijlagen.Universiteit Twente en Online advies.nl.

ter Hedde, M. J., van der Geest, T. M., & van Velsen, L. S. (2007). Acceptatie van het B-dossier door uitvoerende medewerkers. Raamwerk van acceptatiefactoren. Enschede: Telematica Instituut.

ter Hedde, M. J., van der Geest, T. M., & van Velsen, L. S. (2007). Acceptatie van het klantvolgsysteem door klantregisseurs van de Toonkamer Amsterdam Zuidoost. Enschede: Telematica Instituut.

ter Hedde, M. J., van der Geest, T. M., & van Velsen, L. S. (2007). Opzet kwalitatief acceptatieonderzoek medewerkers– Een onderzoeksopzet voor het kwalitatief meten van acceptatie van het B-dossier door uitvoerende medewerkers. Enschede: Telematica Instituut.

Jansen, J., Teerling, M., Ebbers, W., van der Geest, T. M., & Pieterson, W. (2008). Segmentatie: Grip op klanten.

Jansen, J., & de Vries, S. (2008). Benchmarking van elektronische dienstverlening: Contextuele benchmarkmethodiek

Jansen, J., & de Vries, S. (2008). Benchmarking van elektronische dienstverlening: Elektronische dienstverlening van het ministerie van LNV in beeld.

Karreman, J., van der Geest, T. M., & Buursink, E. (2007). Accessible website content guidelines for users with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 20, 510-518.

Klaassen, R., Karreman, J., & van der Geest, T. M. (2006). Designing government portal navigation around citizens' needs. In N. Loorbach, J. Karreman, & M. Steehouder (2007). Adding motivational elements to an instruction manual for seniors. Technical Communication, 54 (3), 343-358.

van Velsen, L. S., van der Geest, T. M., & ter Hedde, M. J. (2007). Acceptatie en waardering van de website van ‘Mensen aan het Werk’ door werkzoekenden in Amsterdam Zuidoost. Enschede: Telematica Instituut.

van Velsen, L. S., van der Geest, T. M., & ter Hedde, M. J. (2007). Acceptatie en waardering van de website van ‘Werk Werkt’ door werkzoekenden in Gouda. Enschede: Telematica Instituut.

van Velsen, L. S., van der Geest, T. M., & ter Hedde, M. J. (2007). Acceptatie en waardering van een persoonlijk en digitaal reïntegratie dossier door werkzoekenden. Enschede: Telematica Instituut.

van Velsen, L. S., van der Geest, T. M., & Ter Hedde, M. J. (2007). Supporting e-service clients with personalized narratives. Poster presented at the IEEE Professional Communication Conference, Seattle, USA.

van Velsen, L. S., van der Geest, T. M., & Klaassen, R. F. (2006). User-centered evaluation of adaptive and adaptable systems. Paper presented at the fifth workshop on User-Centred Design and Evaluation of Adaptive Systems. June 20th, Dublin, Ireland

van Velsen, L. S., & Melenhorst, M. (2008). User motives for tagging video content. Paper presented at the Adaptation for the Social Web workshop, Hannover, Germany.

Vermaas, K., & van de Wijngaert, L. (2003). The disclosure of personal information on the internet: User motivation, reliability and price as explaining factors. In O. Petrovic, M. Ksela, M. Fallenbock & C. Kittl (Eds.), Trust in the network economy. Evolaris, Vol. 2. Berlijn: Springer-Verlag.