CTIT University of Twente

Dijk, Prof. Dr. Jan van

Contact:

Picture Prof. dr. J.A.G.M. van Dijk, Jan

Website: http://www.gw.utwente.nl/vandijk/publications/

E-mail: jan.vandijk@utwente.nl

Address: Cubicus, room C 207

Drienerlolaan 5

Postbus 217

7500 AE Enschede

Telephone: +31 (0)53 – 489 3286

+31 (0)53 – 489 3299 (secretary)

Fax: +31 (0)53 – 489 4259

Work information:

Jan A.G.M. van Dijk is professor of communication science (in the domain of The Sociology of the Information Society) at the University of Twente, the Netherlands since 2000. He is chair of the Department of Media, Communication and Organization. Finally, he is scientific director of the Centre for E-Government Studies. Formerly he was assistant professor of methodology and statistics at Utrecht University, Faculty of Social Sciences (1980-1995) and associate professor and director of the Department of Media and Communion at the same Faculty (1995-2000). His PhD. thesis was defended at the University of Nijmegen (Radboud) in 1984.

Expertise:

·

Supervises all PhD. projects in the Centre for E-government Studies.

·

Has a 20-year experience in projects and applications of E-government and E-democracy, both nationally and internationally (the European Union).

·

Engages with the theory of E-government, E-democracy and E-participation.

·

First research focuses on access to and usage of online government applications. Expert on the digital divide and digital skills.

·

Second research focus is on the perspective of network government in government departments working with ICTs that have to cooperate in common projects. This is derived from his network theory and analysis in The Network Society (1991/2006).

Research projects:

Jan’s actual research projects are measuring digital skills (with A. van Deursen), Kanalen in Balans (Channels in the Balance) project: multichannel-management in public services, B-dossier (segmentation and personalization in public services) and EU tender project Social Inpact of ICT: Work Packages of 1. Writing the Conceptual Framework and 2. Domain report about Participation in Policy making (E-participation).

Courses:

·

Master course Communication Studies: E-government Organization and Communication

·

Master course Communication Studies and other UT master studies: New Media, Society and Policy.

·

Bachelor Course: Introduction to Communication Science

·

Bachelor Course: Model Design in Communication Science

·

Exterior Course: Master classes for managers of the Dutch Tax and Customs Office

Recent publications:

van Deursen, A., & van Dijk, J. (2008). Measuring digital skills. Paper presented at the 58th Annual Conference of the International Communication Association, Montreal, May 22-26.

van Deursen, A., & van Dijk, J. (2008) Digitale vaardigheden van Nederlandse burgers, Een prestatiemeting van operationele, formele,informatie en strategische vaardigheden bij hetgebruik van overheidswebsites. Enschede: Universiteit Twente.

van Deursen, A., van Dijk, J., & Boland, D. (2007). Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst: opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening. Enschede: Universiteit Twente.

van Deursen, A., van Dijk, J., & Ebbers,W. (2006). Why E-government usage lags behind: explaining the gap between potential and actual usage of electronic public services in the Netherlands. In Lecture notes in Computer Science Lecture notes in computer science (pp. 269-280). Krakow: Springer-Verlag.

van Dijk, J. (2001). De netwerkmaatschappij, sociale aspecten van nieuwe media, 4e editie. Alphen a.d. Rijn: Samsom / van Dijk, J. (1999). The network society,

van Dijk, J. (2003). De digitale kloof wordt dieper. Amsterdam: Infodrome, Den Haag: SQM. / Jan van Dijk. The deepening divide, inequality in the information society. London: Thousand Oaks, New Delhi: Sage.

van Dijk, J. (2003) Live oorlog op TV is misleidend. NRC Handelsblad, 3, 6.

van Dijk, J. (2006). Digital divide research, achievements and shortcomings. Poetics, 34, 221-235.

van Dijk, J. (2006). The network society - second edition. Londen: SAGE Publications Ltd.

van Dijk, J. (2007). Description and Explanation of Dutch Government Internet Services Use 2006. Paper presented at E-Gov. Conference DEXA 2007, Regensburg.

van Dijk, J. (2007). De e-surfende burger: is de digitale kloof gedicht? In J. Steyaert & J. de Haan (Eds.), Jaarboek ICT en samenleving 2007, Gewoon Digitaal (pp. 31-50). Amsterdam: Boom.

social aspects of new media. London: Thousand Oaks, New Delhi: Sage.

van Dijk, J. (in press) One Europe, Digitally Divided. In: A. Chadwick & Ph. Howard (Eds), Handbook of Internet Politics, London: Routledge.

van Dijk, J., & van Deursen, A. (2006). Van aanbod naar vraag, tijd voor een perspectiefwisseling: Verkennend onderzoek naar het gebruik van elektronische overheidsdiensten, door burgers in Nederland, 2005. Enschede: Universiteit Twente-Afdeling Communicatiewetenschap.

van Dijk, J., Hanenburg, M., & Pieterson, W. (2006). Gebruik van Nederlandse elektronische overheidsdiensten in 2006. Enschede: Universiteit Twente

van Dijk, J., Peters, O., & Ebbers, W. (2008). Explaining the acceptance and use of government Internet services: A multivariate analysis of 2006 survey data in the Netherlands. Government Information Quarterly 25, 379-399.

van Dijk, J., Pieterson, W., Ebbers, W., & van Deursen, A. (2007). eServices for citizens: The Dutch usage case. Lecture notes in computer science, 155-166.

van Dijk, J., & de Vos, L. (2001). Searching for the holy grail, images of interactive television. New Media and Society, 3(4), 443-465.

van Dijk, J., & Winters, A. (in press). The Perspective of Network Government. In: A. Meijer et al. (Eds.), ICTs, citizens & governance: After the hype!, IOS Press Series ‘Innovation and the Public Sector’.

Ebbers, W., & van Dijk, J. (2007). Resistance and Support to Eectronic Government, Building a Model of Innovation. Government Information Quarterly, 24(3), 554-575.

Hacker, K., & van Dijk, J. (2000). Digital democracy, issues of theory and practice. London: Thousand Oaks, New Delhi: Sage.

Pieterson, W., & van Dijk, J. (2006). Governmental service channel positioning: history and strategies for the future. In Electronic Government. Communication Proceedings of the Fifth International EGOV Conference 2006, (pp. 53-60). Linz: Johannes-Kepler-Universiteit en Trauner Druck.

Pieterson, W., & van Dijk, J. (2007). Channel choice determinants; An exploration of the factors that determine the choice of a service channel in citizen initiated contacts. In Proceeding of the DG.O 2007 Conference, (pp. 148-154). Philadelphia: Digital Government Research Center.

Pieterson, W., Ebbers, W., & van van Dijk, J. (2007). Personalization in the public sector. An inventory of organizational and user obstacles towards personalization of electronic services in the public sector. Government Information Quarterly, 148-164.