Testplan

Het testplan is de basis voor de kwaliteitsbewaking van een vak. Het testplan vak omschrijft wat de student na het succesvol afronden van het vak en hoe dit getoetst wordt. Een testplan bestaat ten minste uit de volgende onderdelen:

1.

Leerdoelen

2.

Vakomschrijving

3.

Testplan per leerdoel

4.

Beoordelingsmodel

5.

Cesuurbepaling

Leerdoelen formuleren

Het eerste punt van een testplan is het formuleren van leerdoelen. Dit is een belangrijke stap waar een aparte pagina aan gewijd is. Bezoek deze pagina via de onderstaande link.

Templates

In de onderstaande downloads-map is een template voor een testplan te downloaden. Hier is ook een fictief voorbeeld-testplan te bekijken.

Bijeenkomst leerdoelen en toetsing

Vanwege de op stapel staande accreditatie door de visitatiecommissie, is er bij de opleiding werktuigbouwkunde een bijeenkomst geweest. De inhoud van deze bijeenkomst is ook relevant voor de opleiding Civiele Techniek. De boodschap van deze bijeenkomst is dat voor de accreditatie de formulering van leerdoelen, vakomschrijving en toetsing aangescherpt moeten worden. De presentatie geeft verdere uitleg over verschillende onderdelen van het testplan.