Leerdoelen

Het formuleren van leerdoelen is de basis voor de inhoud van een vak. Het geeft aan welke kennis of vaardigheid de student op heeft gedaan na het succesvol afsluiten van het vak. Bovendien is het een communicatiemiddel richting de student over wat hij kan verwachten van de inhoud van het vak.

Via de onderstaande link is meer informatie beschikbaar over het opstellen van leerdoelen en welke componenten een goed geformuleerd leerdoel bevat. Bij het opstellen van leerdoelen is het kiezen van het goede niveau van het leerdoel erg belangrijk. Onder downloads is een document van Benjamin Bloom beschikbaar, dat helpt bij het kiezen van de juiste moeilijkheidsgraad bij een leerdoel.