Toetsing en toetsbeleid

Op deze pagina is informatie te vinden over de toetsing binnen de opleiding Civiele Techniek. Het algemene toetsbeleid van de opleiding is hier te vinden. Voor docenten is er een template beschikbaar om een toetsplan voor een vak op te stellen en tools om de leerdoelen van een vak te formuleren en de toetsing van een vak te verbeteren. Voor zowel docenten als studenten is er een handreiking beschikbaar voor de beoordeling van bachelor eindopdrachten en masteropdrachten.