Overgangsregelingen

Wanneer veranderingen in het onderwijsprogramma van de opleiding Civiele Techniek gemaakt worden, kun je in aanraking komen met een overgangsregeling naar een nieuw vak of nieuwe vakinhoud. Je hebt bijvoorbeeld in enkele gevallen het recht om nog tentamen te maken over de oude vakinhoud. Deze overgangsregelingen zijn te vinden in de bijlage van het geldende onderwijs- en examenreglement:

·

Onderwijs- en examenreglement bachelor Civiele Techniek: bijlage O

·

Onderwijs- en examenreglement master Civil Engineering and Management: bijlage O

·

Onderwijs- en examenreglement master Construction Management and Engineering: bijlage 1

Daarnaast zijn enkele oudere overgangsregelingen (studiejaar 2009-2010 en ouder) te vinden via de onderstaande externe link.