Bindend Studieadvies

Bij een bindend studieadvies mogen eerstejaars studenten van een bacheloropleiding de opleiding niet voortzetten bij onvoldoende resultaat aan het einde van het eerste jaar. Voor de bacheloropleiding Civiele Techniek geldt voor het studiejaar 2012 – 2013 GEEN bindend studieadvies.

Wil je toch meer weten over de reglementen omtrent het bindend studieadvies van andere bacheloropleidingen, dan kun de centrale pagina over het bindend studieadvies bezoeken.