Compensatieregeling

Het is onder bepaalde voorwaarden toegestaan om een onvoldoende resultaat van een tentamen op je cijferlijst te mogen laten staan en toch je diploma te behalen. Deze voorwaarden staan genoemd in het onderwijs- en examenreglement van de opleiding.

Propedeuse Bachelor Civiele Techniek

Over het behalen van het propedeuse diploma zegt bijlage RB2 artikel 1 van het examencommissiereglement bachelor Civiele Techniek:

‘Reglementair geslaagd voor het propedeutisch examen is de student, die:

- voor alle examenonderdelen een cijfer > vijf heeft ontvangen, of

- voor geen enkel examenonderdeel een cijfer lager dan vijf heeft ontvangen en voor maximaal één examenonderdeel het cijfer vijf heeft ontvangen en minimaal twee compensatiepunten heeft (d.w.z. het gemiddelde cijfer van alle examenonderdelen is groter dan zes).

- Voor bepaling van het gemiddelde worden niet in een cijfer uitgedrukte beoordelingen en vrijstellingen, voor zover daarvoor geen door een instelling van wetenschappelijk onderwijs gegeven cijferbeoordeling voorhanden is, geacht te zijn beoordeeld met het cijfer zes.’

Bachelor Civiele Techniek

Bij het behalen van het bachelor diploma bestaat geen compensatieregeling. Bijlage RB2 artikel 2 van het examencommissiereglement bachelor Civiele Techniek stelt:

‘De student is reglementair geslaagd voor het bachelor examen wanneer hij voor alle onderdelen van dat examen een cijfer >5 heeft behaald.’

Master Civil Engineering and Management

De masteropleiding Civil Engineering and Management kent geen compensatieregeling voor onvoldoende resultaten. Artikel R9.1f van het examencommissiereglement CEM zegt:

De student is reglementair geslaagd voor het afsluitend examen CEM, wanneer hij voor alle onderdelen van dat examen een cijfer >5 heeft behaald.’

Master Construction Management and Engineering

Ook de masteropleiding Construction Management and Engineering kent in principe geen compensatieregeling voor onvoldoende resultaten. Het onderwijs- en examenreglement vermeldt echter wel een uitzonderingsmogelijk voor de examencommissie. Bijlage 1 van het onderwijs- en examenreglement zegt:

‘1. De student is voor het masterexamen geslaagd wanneer hij voor alle onderdelen van het examenprogramma een cijfer >5 heeft behaald.

2. De examencommissie kan studenten die niet voldoen aan de in lid 1 genoemde eis voor het masterexamen geslaagd verklaren, als zij van mening is dat de student aantoonbaar in voldoende mate aan de doelstellingen van de opleiding voldoet.’

Nota Bene

Zoals vermeld staat in het voorwoord van het onderwijs- en examenreglement, kunnen aan de informatie van deze website geen rechten worden ontleend. Ga naar de onderstaande link om de onderwijs- en examenreglementen van de bachelor en masteropleidingen te bekijken. Aan deze documenten mag je wel rechten ontlenen.