Samenstelling examencommissie

Welkom op de website van de examencommissie van de bachelor opleiding Civiele Techniek en de master opleidingen Civil Engineering and Management en Construction Management and Engineering.

De website bevat informatie over de examencommissie, het toetsbeleid van de opleiding en diverse regels en procedures over toetsing en toelating.

De examencommissie is als volgt samengesteld:

Samenstelling

De examencommissie van de bachelor opleiding Civiele Techniek en de master opleidingen Civil Engineering and Management en Construction Management and Engineering is als volgt samengesteld:

·

Prof.dr.ir Joop Halman (voorzitter)

·

Ing. K.M. van Zuilekom (secretaris)

·

Prof.dr.ir Eric van Berkum

·

Dr.ir. Denie Augustijn

·

Dr. Gerard Jeurnink

·

Dr. Hans Voordijk (zaken m.b.t. Master Construction Management and Engineering)

·

Dr.ir. Marjolein Dohmen-Janssen (adviseur)

·

Mw. Esther Ruijgh (griffie)

Het dagelijks bestuur van de examencommissie wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris. De examencommissie is per email of schriftelijk te bereiken via de secretaris.

Ing. K.M. van Zuilekom
examencommissie-cit@utwente.nl
Universiteit Twente
Buitenhorst 117
Postbus 217
7500 AE, Enschede