Reglement

Download hieronder het reglement van de examencommissie. Omdat het onderdeel is van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) kunnen zowel door de examencommissie als door de studenten van de opleiding waarvoor de student staat ingeschreven rechten ontlenen aan het examencommissiereglement.

Let op: in de gevallen waar het onderwijs- en examenreglement van de master Construction Management and Engineering niet voorziet, geldt het onderwijs- en examenreglement van de master Civil Engineering and Management.