medezeggenschapsraden

Opleidingscommissie

 

Medezeggenschapsorgaan dat fungeert als adviesorgaan voor de opleidingsdirecteur over alle onderwijszaken binnen de opleiding.

 

 

 

Faculteitsraad CTW

 

Medezeggenschapsorgaan dat fungeert als adviesorgaan voor de decaan over alle aangelegenheden die de faculteit of haar personeel of haar studenten raken.

 

 

 

Universiteitsraad

 

Medezeggenschapsorgaan dat fungeert als adviesorgaan voor de rector over alle aangelegenheden die de universiteit of haar personeel of haar studenten raken.