organisatie

Opleidingsdirecteur

 

Verantwoordelijk voor de implementatie, kwaliteit en ontwikkeling van het opleidingsprogramma.

 

 

 

Opleidingscoördinator

 

Regelt de implementatie, informatievoorziening en de kwaliteit van het opleidingsprogramma.

 

 

 

Studieadviseur

 

Contactpersoon voor studenten met vragen over of problemen met het opleidingsprogramma

 

 

 

Examencommissie

 

Verantwoordelijk voor de kwaliteit van het opleidingsprogramma en bepaalt of studenten aan de eisen van de opleiding voldoen.

 

 

 

Opleidingscommissie

 

Medezeggenschapsorgaan dat fungeert als adviesorgaan voor de opleidingsdirecteur over alle onderwijszaken binnen de opleiding.

 

 

 

Faculteitsraad CTW

 

Medezeggenschapsorgaan dat fungeert als adviesorgaan voor de decaan over alle aangelegenheden die de faculteit of haar personeel of haar studenten raken.

 

 

 

Universiteitsraad

 

Medezeggenschapsorgaan dat fungeert als adviesorgaan voor de rector over alle aangelegenheden die de universiteit of haar personeel of haar studenten raken.

 

 

 

Bureau Onderwijszaken (BOZ)

 

Draagt zorg voor de administratie van de studieprogramma’s en cijfers van studenten, roosters, diploma’s en zorgt voor administratieve ondersteuning van de medezeggenschaporganen.

 

 

 

Studenten mobiliteitscentrum

 

Ondersteunt studenten die in het buitenland willen studeren of de bachelor-eindopdracht in het buitenland willen doen.

 

 

 

Secretariaat

 

Draagt zorg voor de ondersteuning van de medewerkers van de opleiding.

 

 

 

Studieverenging ConcepT

 

Regelt de boeken, organiseert inhoudelijke, onderwijsgerelateerde en sociale activiteiten. Georganiseerd door studenten voor studenten.

 

 

 

Docenten

 

Verbonden aan de vakgroep Water Engineering and Management

Verbonden aan de vakgroep Transport Studies

Verbonden aan de vakgroep Construction, Management and Engineering