Vervangingstabel B2

Vervangingstabel vakken B2

Oud vak

Overgangsregeling geldig tot en met kwartiel 2 van studiejaar 2016-2017

Toetsen TOM [modulenummer] of vervangend vak

Vanaf kwartiel 3 van studiejaar 2016-2017

Modulenummer (gehele module als vervanging)

191512220 Wiskunde C (4 EC)

Wiskunde [5] + Matlab [1] + Matlab [2]

Module 5

192260161 Mechanica 3 (4 EC)

Mechanicadeel in [6]

Module 6

201000071 Privaatrecht voor CiT (3 EC)

Theorie, beleid en praktijk [7]

Module 7

194110021 Finance & Accounting (4 EC)

Vanaf 2015-2016 i.o.m. studieadviseur

Module 5 van TBK

194110140 Cost Management & Engineering (3EC)

CME voor ME (5 EC)

CME voor ME (5 EC

192240211 Stroming (6 EC)

Vloeistofmechanica [2] + [5]

Module 5

192265651 Grondmechanica (3 EC)

Grondmechanica [5]

Module 5

201000070 Bestuursrecht voor CiT (3 EC)

Omgevingsrecht [7]

Module 7

192260181 Civieltechnisch Ontwerpproject (6 EC)

Vanaf 2016-2017 i.o.m. studieadviseur

Module 6

192220121 Vervoerswetenschappen (6 EC)

Theorie uit [8]

Module 8

192245302 Civieltechnische Milieukunde (4 EC)

Vanaf 2015-2016 i.o.m. de docent ene / of studieadviseur

Module 6

192211500 Kwantitatieve Basis voor Beleid (4 EC)

Project [7]

Module 7

192240131 Inleiding Waterbeheer (6 EC)

Waterbeheer [5] + Project [5]

Module 5

194115070 Management en organisatie voor CiT (4 EC)

Vanaf 2015-2016 i.o.m. studieadviseur

Module 2 van TBK

Voor cursuscodes van de modules zie het studieprogramma via deze link: http://www.utwente.nl/cit/onderwijs/bachelor_algemeen/