Vervangingstabel B1

Vervangingstabel vakken B1

Oud vak

Overgangsregeling geldig tot en met kwartiel 2 van studiejaar 2016-2017

Toetsen TOM [modulenummer] of vervangend vak

Vanaf kwartiel 3 van studiejaar 2016-2017

Modulenummer (gehele module als vervanging)

192211111

Inleiding Civiele Techiek (3 EC)

Grondslagen van de Civiele Techniek [1]

Module 1

192240121

Water (6 EC)

Water [2]

Module 2

192260731

Civielt. Materiaalkunde (3 EC)

Materiaalkunde [1] + Ontwerpproject Civieltechn. Constructie: Materiaalkunde [1]

Module 1

191512120

Wiskunde A (5 EC)

Mathematics A + B1 [1] + B2 [2]

Module 2

192243101

Ontwerpproject Water (3 EC)

Project Waterbeheer [2]

Module 2

192220111

Verkeer (6 EC)

Theorie Verkeer & Vervoer [3]

Module 3

191512170

Wiskunde B (4 EC)

Mathematics C1 [3]

Module 3

192260111

Bouwen (4 EC)

Techniek en Financieel [4]

Module 4

192223101

Ontwerpproject Verkeer (3 EC)

Project Verkeer & Vervoer [3]

Module 3

191749012

Beleidsprocessen (3 EC)

Beleidsprocessen [2]

Module 2

192260142

Mechanica 1 (5 EC)

Mechanica 1 [1] + Ontwerpproject Civieltechn. Constructie [1]

Module 1

191738003

Algemene Economie (4 EC)

Ruimte en ruimtelijke economie [7]

Module 7

192263101

Ontwerpproject Bouwen (3 EC)

Project Bouwmanagement [4]

Module 4

192264001

Projectmanagement (3 EC)

Intro bouwprocessen, Projectmanagement en prof. vaardigheden [4]

Module 4

192260152

Mechanica 2 (4 EC)

Mechanica [4]

Module 4

191682350

Communicatiepracticum (1 EC)

Vervangende opdracht via Kiewit

Module 2

Voor cursuscodes van de modules zie het studieprogramma via deze link: http://www.utwente.nl/cit/onderwijs/bachelor_algemeen/