Onderwijsmededeling voor studenten CiT van cohort 2012 en eerder

Inmiddels is ook het derde jaar van het nieuwe curriculum van CiT ingegaan. De opgestelde overgangsregeling vervalt vanaf het derde kwartiel van het studiejaar 2016-2017.

Vanaf het derde kwartiel van het studiejaar 2016-2017 zul je dus volledige modules moeten volgen conform de overgangsregeling die per heden op de website staat. Dit kan betekenen dat je op dat moment geen studeerbaar programma meer hebt en dat je extra vertraging oploopt.

Tot die tijd is er nog de mogelijkheid om voor de te vervangen vakken, onderdelen uit modules te volgen. Om aan het bijbehorende onderwijs mee te kunnen doen is het dan van belang om je in te schrijven voor de betreffende module. Je krijgt dan ook automatisch toegang tot de bijbehorende Blackboardsite. Mocht dit problemen geven, dan kan je een mail sturen naar : boz-cit@utwente.nl. Vermeld daarbij de cursuscode en je studentnummer.

Voor vragen hierover kan je terecht bij de studieadviseur (j.roos@utwente.nl)