2000

Afgeronde stages Water 2000

 

Bedrijf

Omschrijving

Student

Agricultural Development Authority

Onderzoek naar verbetering van irrigatie d.m.v. een combinatie van agrowell en additionele irrigatie technieken in Sri Lanka.

M.J. Koning & D.H. Oosting

Bouwdienst Rijkswaterstaat, Projectbureau Onderhoud Kunstwerken

Onderzoek naar het functioneren van Beheer & Onderhoudssystematiek kunstwerken.

M.M. Steeneken

DHV Milieu en Infrastructuur

Marktverkenning beheer en onderhoud civieltechnische kunstwerken door Nederlandse gemeenten..

H.M. van der Weerd

Észak-Dunántúli Vizügyi Igazgatóság

Integrated modelling of Hungarian Water Systems.

J.J. van der Werf

Gemeentewerken Rotterdam

Analyse waterhuishoudkundig systeem in de Prins Alexanderpolder.

A.G. Brouwers

ICRAF (International Centre for Research in Agroforestry)

Het ontwikkelen en implementeren van een erosie-voorspellingsmodel voor SumberJaya watershed a.d. van het computerprogramma PCRaster.

K. Schmitz & A. Tameling

Midden Europa Vastgoed

Onderzoek samenwerking Nederlandse en Slowaakse partijen.

K.J. Doctor

Oranjewoud B.V., District Noord

Monitoring consolidatieproces brug Franeker

R. Feenstra

Oranjewoud BV

Ontwikkeling van een model om effecten op de grondwaterstand te bepalen als grote delen verhard oppervlak van de gemeente Epe worden afgekoppeld van het riool.

R. Morelissen

Provincie Noord-Brabant

Onderzoek reststoffenproblematiek oppervlaktewaterzuivering (membraanconcentraat) in Noord-Brabant.

M. Donkers

Research Institute for Transportation Sciene and Technology

Improvement of Highway Management Capacity of Ministry of Transport

M.R. Noordman

Rijksinstituut voor Kust en Zee Haren

Onderzoek naar implementatie van het model WadBos in het beleidsvormingsproces voor de Waddenzee.

P. Lems

Tauw B.V.

Opzetten prioriteitsstellingsmethode voor het afwegen van maatregelen voor het Gemeentelijk Waterplan.

P.R. van Oel

Tauw Milieu

Inventarisatie van knelpunten en potenties tussen overheid en waterbeheerders m.b.t. de waterbodemproblematiek.

T.C. Meijerink

University of Queensland

Analysis of measured sediment concentrations in the sheet flow layer.

K.U. van der Wal

Urban Water Resources Centre, University of Adelaide

Investigation of two specific porous pavement types.

M.C. Rommel & M.A. Rus