1999

Afgeronde stages Water 1999

 

Bedrijf

Omschrijving

Student

AGRITEX

"Everything flows", but where does it go? Het calibreren van verdeelwerken in het Musikavanhu irrigation scheme in Zimbabwe.

E. de Bruin

ARGOSS

Report about the application of satellite observations of ocean waves near the Orthwest coast of America.

C.J. van Veen

Forschungs Zentrum Kuste

Voorbereiden experimenten in golfgoot (mede)opzetten softwareprogramma om data te verzamelen, instrumenten testen, uitvoeren metingen, sedimentconcentraties meten (mechanisch), eerste uitwerking data.

M. Vuurboom

Hifab International AB

Road Maintenance Management of rural roads in Laos PDR

D. van de Vis

IWACO B.V. Vestiging Noord

Inventarisatie van oude TRIWACO grondwatermodellen en bijbehorende GTS-gegevens met als doel deze op te slaan in een meta-informatiesysteem.

J. van der Heide

IWACO B.V. Vestiging Noord

Vooronderzoek verdroging stroomdal Drentse Aa. Een inventarisatie en analyse van geohydrologische gegevens.

A. Barendregt

Murray-Darling Basin Commission

Salinity in the Murray Darling Basin (Canberra-Australia)

N.T.C. Zantkuijl

Rijks Instituut voor Kust en Zee, Den Haag

Ontsluiten van de Friesche Zeegat data.

R.P. Cornelisse

Rijkswaterstaat Directie Limburg

Onderzoek naar de golfvorming in de Maas bij Borgharen en de benedenstroomse consequenties voor de waterstanden.

H. van Delden

RIZA Lelystad

Het vergelijken van berekende uitkomsten met de verwachte uitkomsten van het computerprogramma WINBOS

A.J. Madsen

Southwest Florida Research and Education Center

Ontwikkelen van waterbudget modellen voor citrus groves in Florida

A.H. Hagen

Staring Centrum (SC-DLO), Wageningen

Study on applying the computer model Swap to underground pipe irrigation in Shanxi province, China

J. Hermans

Staring Centrum (SC-DLO), Wageningen

Study on applying the computer model Swap to underground Pipe Irrigation in Shanxi province, China

R. Ververs

University of Edinburgh

Capillary Effects on Water Table Dynamics in coastal Aquifers.

M. Nijeboer

Urban Water Resources Centre, University of South Australia

Permeable pavements. Hydraulic response of porous pavers.

C.S. Draijer

Urban Water Resources Centre, University of South Australia

Lifespan of porous/permeable paving systems (performance under high load conditions)

R. Valkman

Waterloopkundig Laboratorium

Aanpassing van enkele aspecten van het Ecologische Model voor de Lagune van Venetië.

K. Meijer