2013

Afgeronde stages Verkeer 2013

 

Bedrijf

Omschrijving

Student

Berkeley University of California

Integrated Traffic Control with Variable Speed Limits and Coordinated Ramp Metering based on Traffic Stability.

O.A.L. Eikenbroek

Gemeente Rijssen-Holten

Toerisme Holten & stationsomgeving Holten.

Een onderzoek naar het toerisme in Holten, waar de stationsomgeving in Holten deel van uitmaakt.

B.G. Kuipers

Gemeente Rijssen-Holten

Herinrichtingsvoorstel Centrumring Rijssen

Een ontwerp voor de herinrichting van de Rijssense centrumring, waarbij het doorgaande verkeer wordt beperkt.

G.J. Bouwhuis

ITC

Department of Urban and Regional Planning and Geo-information Management

Contextfactoren in verkeersbeleid. Analyse van een aantal factoren in de relatie tussen verkeer en omgeving, met behulp van GIS-software.

H.B. Schoenmakers

Oranjewoud

Opstellen van een functionele ERBI (Eisen en Richtlijnen Bouw- en Infraprojecten). Herformulering van de ERBI van de provincie Noord-Holland ten behoeve van oplossingsvrijheid in UAV-GC contracten. Opstellen van een functionele specificatie van een universeel toepasbaar eisenpakket voor Wegen en Weggebonden objecten.

R.J. Makkinga

Regio Twente

Parallelliteit tussen OV-modaliteiten. Onderzoek naar onderscheidende criteria voor een busverbinding parallel aan een treinverbinding.

G. Feitsma

Regio Twente

Euregionale Treinverbinding Hengelo - Rheine - Bielefeld/Munster. Onderzoek naar de mogelijkheden voor een treindienst Hengelo -Rheine - Bielefeld / Munster.

L.C. Simons

Royal Haskoning DHV

Reactivering Koningslijn. Mogelijkheden tot het maken van een treinserie tussen Arnhem en Apeldoorn.

D.G. van Uem

Universidad de los Andes

The contribution of Cicloruta (fietspadennetwerk) on accessibility in Bogota. A spatial analysis on Cicloruta’s contribution on job accessibility for different social-economic strata.

S.J. ter Braake