Beschikbare stage en opdrachten

Vacante Bachelor Eindopdrachten en ideeën voor mogelijke opdrachten studiejaar 2016-2017

Voor meer inhoudelijke informatie betreffende onderstaande opdrachten en over contactpersonen voor deze opdrachten of organisaties kun je terecht bij het Studenten Mobiliteit Centrum van opleiding Civiele Techniek, gebouw Horst, kamer Buitenhorst 105B

VOOR MEER WATEROPDRACHTEN ZIE OOK:

https://www.utwente.nl/ctw/wem/education/final-bsc-projects/

Organisatie

Onderwerp

Startdatum

Specialisatie

RWS, Utrecht

Grote Projecten & Onderhoud

Diverse mogelijkheden zoals life cycle costing, vervanging/renovatie, onderhoudbeheerregimes, prestatiemanagement enz.

In overleg

Bouw/Infra

Contactpersoon voor deze opdrachten:

Dr.mr.ir. M. van Buiten

m.vanbuiten@utwente.nl

Alpine Isolatie

Impact van na-isolatie op comfortverbetering en energiebesparing

In overleg

Bouw/Infra

Contactpersoon voor deze opdracht:

Dr.ir. A.G. Entrop

a.g.entrop@utwente.nl

RWS

Evaluatie engineeringproces Twentekanalen

In overleg

Bouw/Infra

Contactpersoon voor deze opdracht:

Dr.mr.ir. M. van Buiten

m.vanbuiten@utwente.nl

Kennisplatform

CROW

Afwegingsprotocol innovatiegericht ‘inkopen’ infra

In overleg

Bouw/Infra

Kennisplatform

CROW

Verdiepend onderzoek naar belemmeringen voor toepassing infra-innovaties

In overleg

Bouw/Infra

Gasunie

Asset management:

Controleren liggingsgegevens buisleidingen bijv. middels grondradar. Het evalueren van de nauwkeurigheid en waarde van technologie zoals grondradar zal onderdeel van het onderzoek zijn.

Per direct

Bouw/Infra

Contactpersoon voor deze opdracht:

dr.ir. L.L. Olde Scholtenhuis

l.l.oldescholtenhuis@utwente.nl

Universiteit Twente

Bouw/Infra

Opvattingen en interpretaties van “Smart Cities” door stadsbestuurder

In overleg

Meer informatie over deze opdracht is te verkrijgen bij dr.ir. L.L. Olde Scholtenhuis

l.l.oldescholtenhuis@utwente.nl

Universiteit Twente

Bouw/Infra

Prioritering van graafschadeoplossingen

In overleg

Meer informatie over deze opdracht is te verkrijgen bij dr.ir. L.L. Olde Scholtenhuis

l.l.oldescholtenhuis@utwent.nl

Gemeente Enschede

Comparing Travel Patterns

In overleg

Verkeer, Vervoer & Ruimte

ASPARI

Cooperation between:

University of Twente &

Delft University of Technology &

10 Dutch road contractors

Sensor suppliers

Asfalt Productie Westerbroek

Ballast Nedam

Voortdurend actuele mogelijkheden zoals:

- Asfalt kwaliteitsbeheersing-

- Energiemanagement

- Meerwaarde asfaltwapening

- CO2 reductie

- Procesoptimalisatie

CO2 reductie bij de Asfalt Productie zie voor meer informatie ook

http://essay.utwente.nl/68451/

Alternatief Weigh-in-Motion d.m.v. glasvezel

Vanaf November 2016

Bouw/Infra

Master en Bachelor opdrachten

Zie www.aspari.nl voor meer informatie over BSc en MSc projecten voor studenten

Antea Group

België

Modellering bestaande toestand stedelijk afwateringsstelsel m.b.v. InfoWorks-ICM

Contactpersoon:

De heer D. Vandenbussche

Accountmanager Water

+32 485 55 60 77

Dirk.vandenbussche@anteagroup.com

In overleg

Water

Deltares

Onderzoek naar rivierduinen in relatie tot scheepvaart met behulp van Co Vadem database.

In overleg

Waterbeheer

DAT.mobility

Diverse mogelijkheden voor Bachelor Eindopdrachten

Contactpersoon:

De heer L. Wismans

Teammanager Consultancy

T. 0570-66 61 11

In overleg

Verkeer, Vervoer & Ruimte

Rijkswaterstaat

Standplaats: Arnhem (onder voorbehoud)

Wat leren we van de sterke stijging van het aantal Verzoeken Tot Wijziging (VTW)?

z.s.m.

Bouw/Infra

Innovatiehub Innovar:

Samenwerkingsverband van Contour Advanced Systems, Van Raam en Waterkracht te Varsseveld

Opdrachtmogelijkheid bij Contour Advanced Systems m.b.t. het verbeteren van verbruik en hergebruik van water op legerbases

Contactpersoon:

mevrouw Kleinsman, projectmanager Innovar

T. 06 28 22 48 63

T. 0315-270282

M. info@innovar.nl

In overleg

Bouw/Infra

Duurzaamheid

DEMO Consultants

Delft

Research internship possibilities in the field of Real Estate Information Management

In overleg

Bouw/Infra

Singapore International Pre-Graduate Award

Link werkt alleen onder wifi

Research possibilities at A*Star national research institutes

Per direct

BSc and MSc assignments

Gemeente Enschede (of in overleg bij een van de bij de projecten betrokken organisaties)

Inner City Construction Processes (Binnenstedelijk Bouwen)

Voorjaar 2016

Bachelor Eindopdrachten

Bouw/Infra

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Nieuwe huisvestingsoplossingen voor asielzoekers

Per direct

Bouw/Infra

KLO (kabels en leidingoverleg)

(in overleg)

Coordination and contracts in subsurface utility projects (coördinatie van nutswerken en contractuele bepalingen voor OGs en ONs)

In overleg:

vanaf 2016

Bouw/Infra

Inner City

Engineering

KLO (kabels en leidingoverleg) / Gemeente Rotterdam

(in overleg)

Improving business processes to reduce excavation damage and careful digging (verbetering van bedrijfsprocessen ten behoeve van vermindering graafschade in gemeente Rotterdam)

In overleg:

vanaf 2016

Bouw/Infra

Inner City

Engineering

KLO (kabels en leidingoverleg) / CROW (in overleg)

Updating the Directive on Careful Excavation Processes (Vernieuwing CROW richtlijn zorgvuldig graven)

In overleg:

vanaf 2016

Bouw/Infra

Inner City

Engineering

Ingenieursbureau

Gemeente Enschede

Afstemming civieltechnisch ontwerp met bestaande binnenstedelijke infrastructuur

In overleg: vanaf 2016

Bouw/Infra

Inner City

Engineering/Stadsingenieurs

Ingenieursbureau

Gemeente Enschede

Haalbaarheidsanalyse kabels- en leidinggoten voor ondiepe ondergrondse infra in binnenstedelijk gebied

In overleg:

vanaf 2016

Bouw/Infra

Inner City

Engineering/Stadsingenieurs

Geofoxx /GT Frontline

Geavanceerde detectietechnieken voor opsporing van kabels en leidingen in binnenstedelijk gebied

In overleg

Bouw/Infra

Inner City

Engineering/Stadsingenieurs

Ingenieursbureau

Gemeente Enschede

Opleveringsdocumentatie voor beheer en onderhoud: wat is er nodig en wat is er beschikbaar

In overleg

Bouw/Infra

Inner City

Engineering/Stadsingenieurs

Samenwerkingsverband Curitiba en Universiteit Twente

Opdrachtmogelijkheden in Brazilië

Vanaf maart 2016

·

Mobiliteit

·

Stedelijke ontwikkeling

·

Duurzaamheid

enz.

Zorgboerderij Alldrik

Markelo

Verduurzaming zorgboerderij

In overleg na contact met de heer Entrop

Vakgroep Bouw/Infra

Bouw/Infra

Internships in Slovakia

Een organisatie die Erasmus+ traineeships in Slovakije arrangeert.

In overleg

Alle sectoren: mogelijke opdrachten dienen geaccordeerd te worden door de opleiding CiT

Gemeente Zutphen

Afdeling Stadsbedrijven

Team Openbare Ruimte

Efficiëntere aanbesteding rioleringsvervangingsprojecten

In overleg

Bouw/Infra

Stichting Kasteel Amerongen

Financiering inzake vernieuwing kasteelbrug

z.s.m.

Bouw/Infra

Forschungzentrum Küste

Hannover, Duitsland

In overleg

In overleg

Waterbeheer

NEDCON

Analyse en optimalisatie door Eindige Elementen Analyse

In overleg

Bouw(technologie)

3TU Lighthouse Project

“Throw in the i-drone”

Universiteit Twente

Technische Universiteit Delft

BeemFlights

Diverse mogelijkheden m.b.t. het gebruik van drones in de construction industry zoals.:

- Developing protocols

- Assessing potential impact

In overleg

Bouw/Infra

White Frog, Leeds

i.s.m. Northumbria University of New Castle

BIM training en ondersteuning in de Bouw

In overleg

Bouw/Infra

RHEA

Concurrent Design and Engineering (Collaborative Design and Engineering)

Beginning of May 2015

Available for Bachelor and Master students CME and CEM. Dutch as well as Non-Dutch students are cordially invited to apply

Provincie Flevoland

Opdrachtmogelijkheden binnen integrale toekomstgerichte beschouwing m.b.t. de waterketen in de Provincie Flevoland

Uitvoering tussen april en oktober 2015

Water

Aan de Stegge

Bouw & Werktuigbouw

Diverse opdrachtmogelijkheden binnen het Innovatie hub

De komende jaren vanaf februari 2015

Afstudeeropdrachten op Master- en Bachelorniveau alsmede stage-opdrachten

Kadaster

Geo- en Vastgoedinformatie en Advies

Apeldoorn

Coördinatie in de ondergrond

In overleg

Bouw/Infra

Universiteit Twente

Technische Universiteit Eindhoven/Nieuwenhuis Groep/ Selekthuis Bouwgroep

Impenetrable infiltration.

Energy use in buildings

z.s.m.

Bouw/Infra

Kadaster/Pioneering

Analyseren van graafschadestatistieken en het in kaart brengen van patronen en trends

Vanaf nazomer 2014

Bouw/Infra

Plein Westermaat-Ikea/

Pioneering

Asset Management boven- en ondergrondse infrastructuur

In overleg

Bouw/Infra

Pioneering + nader te bepalen organisatie

Toepassing van nieuwe technologieën (iPad, KLIC, Augmented Reality) op de bouwplaats

In overleg

Bouw/Infra

Gemeente Rotterdam/Bentley/

Pioneering

4D-bouwprocesvisualisatie voor binnenstedelijke ondergrondse projecten in Gemeente Rotterdam

In overleg

Bouw/Infra

Gemeente Hengelo/Bentley/

Pioneering

Toepassing van bouwprocesvisualisaties (3D/4D, BIM) bij binnenstedelijke infraprojecten

z.s.m.

Bouw/Infra

Railinfra Solutions

Samenwerking tussen Witteveen+Bos, RH DHV en Deutsche Bahn

Ontwikkelen model dat remgedrag van treinen beïnvloedt.

In overleg

Verkeer

Deltares

Delft

Real-time berekening van overstromingskaarten met informatie uit social media

Per direct

Masteropdracht WEM

-

Enige ervaring met en interesse in scripten/programmeren

-

Ervaring met GIS

-

Affiniteit met statistiek

-

Interesse in innovatie

Arcadis Nederland B.V.

Mariene Infrastructuur (Havens & Waterbouw)

In overleg

In overleg

Water

Heijmans

Integrale Projecten

Analyse van het Ontwerp Keuring Rapporten m.b.t. Lean6Sigma

In overleg

Bouw/Infra

Stichting Innovative Development Sollutions en MPfuneko Community Support

Opdrachten op het gebied van sustainable energy systems in Zuid-Afrika

In overleg

Civil Engineering, construction, planning & management

Waterschap Peel en Maasvallei

Venlo

Werken aan schoon water en voldoende water. In overleg zijn ook andere thema’s mogelijk.

In overleg

Master- en Bacheloropdrachten

Infraflex

Een landelijk opererend technisch detacheringbureau met als opdrachtgevers Grontmij, Movares en Royal HaskoningDHV

In overleg

In overleg

Bachelor – en Masteropdrachten Civiele Techniek

DWA

Voorbeelden van mogelijke opdrachten bij DWA:

Afstudeeropdracht onderzoek warmteopslag in Phase Change Materials (PCM) en Thermo Chemical Materials (TCM).

Geïnteresseerd in een dergelijke opdracht? Stuur dan motivatiebrief en cv aan: sollicitatie@dwa.nl

In overleg

Bouwen, zowel Bachelor- als Masterstudenten

DWA

Voorbeelden van mogelijke opdrachten bij DWA:

Onderzoek duurzame warmte in de industrie

Geïnteresseerd in een dergelijke opdracht? Stuur dan motivatiebrief en cv aan: sollicitatie@dwa.nl

In overleg

Bouwen, zowel Bachelor- als Masterstudenten

BAM Infraconsult

Sectie Verkeer

Den Haag, Gouda, Apeldoorn of Breda

Kwantificeren van de beleving van verkeershinder tijdens werkzaamheden.

Daarnaast zijn ook opdrachtmogelijkheden voor eigen suggesties.

In overleg

Verkeer

Gemeente Enschede

Afdeling Water

Stedelijk waterbeheer

In overleg

Water

APPM Management Consultants

Opdrachten m.b.t. inrichting, ontwikkeling en herstructurering van stedelijk en landelijk gebied, bereikbaarheid, infrastructuur en mobiliteit met als insteek een klimaatbestendig, waterrijk en duurzaam Nederland.

In overleg

APPM vraagt tevens afgestudeerde Civiele Techniek

Student (Bachelor of Master) te solliciteren naar een vaste aanstelling

Shell Nederland

Mogelijkheden voor studenten en (net) afgestudeerden met een functiebeperking.

In overleg

Aanbesteding & Werving, Supply Chain Management, Energy Beheer

Universidad de Los Andes

Colombia

Departement Industrial Engineering

Opdrachten m.b.t. climate value of cycling

In overleg

Verkeer

Speciale vereisten: student moet zelfredzaam en proactief zijn

Sweco

Voorheen Grontmij

Mogelijkheden in de trant van en n.a.v. een eerder uitgevoerd onderzoek naar kosten in ontwerpfase van infrastructuur met behulp van BIM en GIS

In overleg

Bouw/Infra

DEGA verkeersinfra

Voorheen Temmink Groep

In overleg maar onderwerp dient functioneel te zijn voor DEAG verkeersinfra

In overleg

Bouwen

Ceylon Electricity Board

Sri Lanka

Broadlands Hydropower Project

In overleg

Water en Bouw/Infra

East China Normal University

Shanghai

In overleg

In overleg

Waterbeheer

Beijing Forestry University

School of Nature Conservation

In overleg

In overleg

Waterbeheer

Gemeente Almelo

Stadsbeheer, team Openbare Ruimte, teamonderdeel Beleid & Beheer

In overleg (zie ter oriëntatie de lijst met afgeronde opdrachten, richting Bouwen 2011)

In overleg

Bouwen

Gemeente Enschede

In overleg (zie ter oriëntatie de lijst met afgeronde opdrachten die bij de gemeente Enschede zijn uitgevoerd)

In overleg

Bouwen

Provincie Gelderland

In overleg

In overleg

Water

Royal HaskoningDHV Amersfoort

Unit Water Treatment

In overleg

In overleg

Bouwopdrachten met waterthema (bijv. opstellen PvE m.b.v. Systems Engineering)

Rijkswaterstaat

Diverse mogelijkheden te vinden op site + ruimte voor eigen voorstellen.

In overleg

Water, Verkeer en Bouwen

Bacheloropdrachten

Masteropdrachten

Traineeprogramma’s

Wagemaker

Rosmalen

Diverse mogelijkheden voor zowel Bachelor- als Masteropdrachten en werkervaringsplaatsen op het gebied van infrastructurele kunstwerken.

In overleg

Bouwen

Tauw Deventer

Business Unit Waterbouw

In overleg

In overleg

Waterbouw

MWH North Europe

Onderdeel van Stantec

Potentiële stageverlener die duurzame oplossingen biedt voor hedendaagse vraagstukken op het gebied van water, milieu en ruimte, afval en energie.

In overleg

Bouwen en Water

The Gheorghe Asachi Technical University of Iasi, Roemenië

Water quality, drinking water, wastewater, sustainability, life cycle analysis etc.

In overleg

Water

Waterschap Aa en Maas

Diverse mogelijkheden

In overleg

Water

KWS Infra bv

Heerhugowaard

Opdrachten mogelijk bij RWS projecten en mogelijkheden op kantoren van KWS en diverse werklocaties in Noord-Holland

In overleg

Bouw/Infra

Aveco de Bondt

Rijssen

Opdrachten op het gebied van grond- en oppervlaktewater met modellen en berekeningen.

In overleg

Water

Dijkhuis Aannemersbedrijf bv

Hardenberg

Opdrachten op het gebied van duurzaamheid met als thema waterwoningen en eveneens opdrachten in het project Hibertad

Op korte termijn

Bouwen

Duurzaamheid

SWOV

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Diverse mogelijkheden in overleg

In overleg

Verkeer

Rijkswaterstaat

Wegen & Verkeer, cluster Kennis

Utrecht

In overleg

In overleg

Verkeer

Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam

In overleg

In overleg

Bouwen

Aannemingsmaatschappij Van Gelder

http://www.gelder.com/pages/stages.php

o.a. Asfalt

In overleg

Bouwen

Australian National University

Integrated Catchment Assessment and Management Centre

Diverse mogelijkheden zoals:

“Investigation the hydrology and chemistry of the Upper Murrumbidgee River in relation to catchment management and climatic variability”

z.s.m. of in overleg

Water

Roelofs Groep

Den Ham

In overleg

In overleg

Bouwen

Gemeente Amsterdam

Verkeer en openbare ruimte

Verkeersgeneratie van voorzieningen in Amsterdam.

Ook ruimte voor eigen ideeën.

In overleg

Verkeer

Bono Traffics BV

Kampen

Parkeergedrag

In overleg

Verkeer

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Mogelijke onderwerpen:

Ontwikkelen netwerkmodel, in kaart brengen verkeersstromen en onderzoek naar mobiliteitsbehoefte.

Cultuurhistorie/landschap versus mobiliteitsbehoefte enz.

In overleg

Verkeer

Arcadis Mobiliteit

Afdeling Rail Amersfoort

http://www.arcadis.nl

Railthema’s

In overleg

CiT

Heerema Marine Contractor Nederland B.V.

Opdrachten op het gebied van foundation (grondberekeningen, berekeningen voor heien onder water) maar ook bijvoorbeeld het ontwerpen van een nieuwe (betonnen) kade.

In overleg

Bouwen

Wareco Ingenieurs

Amstelveen of Deventer

Mogelijkheden op gebied van bodemsanering, waterbeheer en fundering.

In overleg

Bouwen + Water

División Ingeniería de Transporte

Onderdeel van de Pontificia Universidad Católica de Chile

Verkeerskundige opdrachten

In overleg

Verkeer

LabMath-Indonesia

In overleg

In overleg

Water

Balance & Result Organisatie Adviseurs

In overleg

In overleg

Bouwen

Royal HaskoningDHV

Bachelor- en Masterafstudeeropdrachten

In overleg

Water, luchtvaart, gebouwen, energie,, infrastructuur, maritiem, ruimtelijke inrichting

HR Wallingford

Bijdrage leveren aan intern lopende onderzoeksprojecten op het gebied van estuaria of kusten + meelopen met een extern project.

Nederlandstalige begeleiding aanwezig.

In overleg

Water

Dura Vermeer

Diverse mogelijkheden

In overleg

CiT

Ballast Nedam Asfalt BV

www.asfaltverharding.nl

Opdrachten op het gebied van asfalt.

In overleg

Bouwen

Ballast Nedam

In overleg

In overleg

Civiele Techniek

VIA Verkeersadvies

Vught

Opdracht op het gebied van verkeersveiligheid (data onderzoek)

In overleg

Verkeer

DHV

Amersfoort

Afdeling Transfer & Rail

In overleg

In overleg

Civiele Techniek

Visser & Smit Bouw

Diverse mogelijkheden op lopende projecten door heel Nederland of op de kantoren in Papendrecht of Groningen.

In overleg

Bouwen

Waterloopkundig Laboratorium

Delft (WL)

Afhankelijk van interesse van student en van de projecten van WL

(modelleren en veldwerkmogelijkheden)

In overleg

Water

Kenniscentrum Gevelbouw

Veranderende marktvraag in de gevelbranche. Het optimaliseren van technologieën om het gebruikerscomfort te optimaliseren.

In overleg

Bouwen

Ballast Nedam Infra B.V.

In overleg mogelijkheden voor studenten.

In overleg

In overleg

RWS

Adviesdienst Verkeer en Vervoer

In overleg

In overleg

Verkeer

Royal HaskoningDHV

Advies Wegen en Rail Rotterdam

Infrastructuur & Transport

Opdracht op het gebied van multidisciplinaire infrastructurele projecten.

Vanaf juni 2006

Verkeer

Grontmij

Infrastructuur & Milieu

Eindhoven

Diverse projecten rondom het onderwerp: verbetering en uitbreiding van de bestaande railinfrastructuur.

z.s.m.

Interesse in Railprojecten.

ITC Enschede

Waterprojecten in ontwikkelingslanden.

In overleg

Water

Royal HaskoningDHV

Groningen

Adviesgroep Water & Ecologie

In overleg

In overleg

Water

Laanbroek Schoeman Adviseurs

Opdrachten op het gebied van real estate and housing, vastgoedbeheer, bouwtechnologie of management.

In overleg

Bouwen

NIROV

Werkzaamheden t.b.v. de verschillende NIROV-Meerjarenprogramma’s (ontwikkelingsplanologie, Water, Mobiele Samenleving, Van Stad naar Regio, Wonen).

In overleg

CiT

Strategie-eenheid van

Rijkswaterstaat

Onderzoeken m.b.t. toekomstige ontwikkelingen bij RWS (technisch, economisch, maatschappelijk, wegbeheer). Ook internationale verkenningen of eigen ideeën voor een opdracht behoren tot de mogelijkheden. Standplaats is Den Haag.

In overleg

CiT

Mourik Groot-Ammers B.V.

Verschillende projecten in Nederland

Opdrachten op het gebied van grondverzet en wegenbouw, woningbouw, utiliteitsbouw, en projectontwikkeling. De inhoudelijke opdracht wordt gemaakt in overleg met Mourik.

In overleg

Bouwen

Platform Noord-Zuid

http://www.enviu.org/

Mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid in Chili.

 

 

http://www.Mobycon.nl/

Mogelijkheden voor stages en Bachelor Eindopdrachten op het gebied van vervoer in landelijke gebieden; doelgroepenvervoer; toegankelijkheid OV en ICT-toepassingen. Ook studenten die zelf ideeën hebben voor een interessant onderzoek die aansluiten op de aandachtsgebieden van de organisatie worden uitgenodigd te reageren.

In overleg met de organisatie

Verkeer

HydroLogic BV

Stage- en afstudeerplaatsen op het gebied van watersysteemonderzoek, beslissystemen en kennismanagement.

In overleg.

(De voorkeur gaat uit naar een periode van 4 tot 6 maanden, maar 3 maanden is bespreekbaar)

WEM

Provincie Overijssel

Eenheid Wegen en Kanalen

Verschillende stageonderwerpen

In overleg

Diverse Civieltechnische disciplines

Interbeton (Nederland)

In overleg

In overleg

BpM

ARCADIS

Water & Bodem

Apeldoorn

Stages op de afdeling Water, Bodem & Ruimtelijke Ontwikkeling

Nader te bepalen

Waterbeheer

University of Moratuwa

Sri Lanka

Department of Civil Engineering

In overleg

In overleg

Alle disciplines

Pontificia Universidad Catolica de Chile

In overleg

In overleg

Verkeer of Bouwen