Bacheloreindopdracht

Op deze pagina vind je informatie over de BSc-eindopdracht van Civiele Techniek. In het derde jaar van het bachelor curriculum staan module 11 en 12 in het teken van deze BSc-eindopdracht. De voorbereiding op de BSc-eindopdracht is een onderdeel van module 11, waarna in module 12 de opdracht wordt uitgevoerd.

De informatie op deze pagina kan je helpen bij het opdoen van ideeën over mogelijke opdrachten en bij het zoeken naar beschikbare opdrachten. Daarnaast is de handleiding van de BSc-eindopdracht opgenomen en geeft onderstaande tijdlijn inzicht in de diverse stappen binnen de voorbereiding en uitvoering van de BSc-eindopdracht.

Neem bij vragen contact op met het Studenten Mobiliteit Centrum.

·

Informatie over: afgeronde opdrachten

·

Informatie over: beschikbare opdrachten

·

Handige documenten (handleiding, flyer, opdracht in het buitenland etc.)

·

Handige documenten voor pré TOM-studenten

Activiteiten die uitgevoerd moeten worden voordat met module 11 en 12 gestart kan worden:

AANTAL MAANDEN VOOR START OPDRACHT

ACTIVITEITEN IN ONDERWIJS

ACTIVITEITEN ZELFSTANDIG

 

B2 / B3: Bijwonen voorlichtingsbijeenkomst

 

 

Module 8: Aandacht voor het zoekproces van een BSc-eindopdracht en competenties ontwikkelen voor sollicitatie-activiteiten

 

12-9 maanden

 

Aanmelden voor buitenlandse opdracht: registratie/invullen van het application form in Mobility Online.

9-6 maanden

 

Aanmelden voor Nederlandse opdracht: registratie/invullen van het application form in Mobility Online

Na vorige stap

 

Je ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek met de vakgroepcoördinator van de preferred research chair van je keuze t.w. water, bouwen of verkeer

12 – 3 maanden

 

Zoeken naar een BSc-eindopdracht (in overleg met de vakgroepcoördinator)

Voor de start van module 11

 

- Bespreken aanbod opdracht met vakgroep-coördinator

- regelen visum, verzekeringen, subsidies, inentingen, etc. bij buitenlandse opdracht

- Invullen proposal form in Mobility Online

Tijdlijn module 11 en 12

 

 

VASTGESTELDE ACTIES EN DEADLINES

ACTIES ZELFSTANDIG

 

 

Go / No Go 1: ingangseis module 11+12

= module 1 t/m 8 afgerond

 

Mod. 11

 

 

 

 

 

 

Week 1

Go / No Go 2: Opdracht moet zijn goedgekeurd door de vakgroepcoördinator om vanaf deze week te kunnen werken aan start-up en thesis proposal activiteiten module 11

Weten: globale opdrachtomschrijving BSc-eindopdracht & begeleidend docent

O.b.v. Go 2: regelen contract en evt. huisvesting, visa, vliegtickets, etc.

Week 2

Werken aan thesis proposal (module 11)

 

Week 3

Werken aan thesis proposal (module 11)

Week 4

Werken aan thesis proposal (module 11)

Voorbespreking met begeleidend docent en voorbespreking met begeleidend docent en externe begeleider (zelf afspraak maken)

Week 5

Werken aan thesis proposal (module 11)

Week 6

Voortgangscheck: uiterlijk deze week heeft het gezamenlijk overleg plaatsgevonden met UT-begeleider en externe begeleider over invulling opdracht en eerste versie thesis proposal (een verslag van dit overleg is onderdeel van module 11)

Week 7

 Werken aan thesis proposal (module 11)

 

Week 8

 Werken aan thesis proposal (module 11)

 

Week 9

AANVANG BSC-EINDOPDRACHT start bij externe organisatie

Invullen notification form in Mobility Online

Week 10

Deadline definitief thesis proposal BSc-eindopdracht

 

Mod. 12

Week 1

Datum plannen voor inleveren van eindverslag

 

Gedurende de opdracht: voortgang melden aan en bespreken met begeleidend docent (plan zelf afspraken)

Week 5

Deadline conceptverslag BSc-eindopdracht (inleveren via Blackboardsite module 11)

Week 6

Peer review assignment (module 11)

 

Week 8

Insturen laatste conceptverslag BSc-eindopdracht naar begeleidend docent

Datum plannen voor examenzitting in overleg met begeleidend docent, toegewezen 2e beoordelaar en, indien mogelijk, externe begeleider

 

Wanner je in week 10 de examenzitting wilt houden, zorg dan dat er voldoende tijd zit tussen het inlevermoment van het eindverslag en de examenzitting. Stem dit af met de begeleiders en 2e beoordelaar

Week 9

Ontvangen feedback conceptverslag

Deadline BSc-thesis evaluation assignment (module 11)

Week 10*

Deadline eindverslag BSc-eindopdracht

(inleveren bij begeleidend docent, externe begeleider en via Blackboardsite module 12)

Examenzitting

Week 11*

Uitloopweek examenzitting**

 

* + 1 week bij een BSc-eindopdracht in kwartiel 4

** Voor BSc-eindopdrachten in het buitenland kan in overleg een later moment voor de examenzitting worden vastgesteld (bijv. kort na terugkomst in Nederland)