In het derde jaar van de bachelor wordt er ruimte geboden in het curriculum voor verbreding en verdieping. In het eerste semester (module 9 en 10) heb je als student de mogelijkheid de profileringsruimte te vullen met 30 EC aan minors.

Voor de ingangseisen van de minor, kijk dan onder het kopje regels en procedures.

Links