Bachelor curriculum

Het onderwijsprogramma van de opleiding Civiele Techniek bestaat uit drie studiejaren. Een studiejaar is opgedeeld in vier kwartielen met een rooster van tien weken. In de jaarcirkel van de UT is te zien wanneer de vakanties en collegeweken zijn. De studielast van een kwartiel is 15 European Credits (EC).

Het curriculum van de bacheloropleiding Civiele Techniek bestaat uit 180 EC. Een jaar (60 EC) bestaat uit vier thematische modules (ieder 15 EC). Voor een module ontvang je een modulecijfer, opgebouwd uit de samenhangende onderdelen. Voor ieder onderdeel ontvang je een toetscijfer, dat opgebouwd kan zijn uit deelcijfers. Bij het hoofdstuk Regels en Procedures is onder andere meer informatie te vinden over de het studentenstatuut en BSA.

Het eerste jaar van de opleiding biedt een introductie van de Civiele Techniek en behandelt de drie kernthema’s; bouwen, water en verkeer. Het tweede jaar van de opleiding bevat modules met geïntegreerde onderwerpen. Het studieprogramma van het derde jaar bestaat uit de minor (keuzeruimte) en het afstudeersemester.

/MODULE 1

/MODULE 2

/MODULE 3

/MODULE 4

INTRODUCTIE CIVIELE TECHNIEK

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/USACE_Tygart_River_Lake_and_Dam.jpg/250px-USACE_Tygart_River_Lake_and_Dam.jpg

WATERBEHEER

http://www.tctubantia.nl/multimedia/archive/00645/oldenzaalsestraat_645806a.JPG

VERKEER EN VERVOER

http://www.tctubantia.nl/multimedia/archive/02532/DUNANT_2532083a.jpg

ONTWERPEN VAN BOUWWERKEN

Grondslagen CiT

Beleidsprocessen

Theorie V&V

Algemene bouwkennis en vaardigheden

Materiaalkunde

Vloeistofmechanica

Math C1

Mechanica 2

Matlab

Water

Project: V&V

Techniek en financieel

Mechanica 1

Math B2

 

Math D1

Math A + B1

Project: Waterbeheer

 

Project: bouwmanagement

Project: Civieltechnische constructie

 

 

 

/MODULE 5

/MODULE 6

/MODULE 7

/MODULE 8

http://cache.duurzaamgebouwd.nl/upload/dg_8fd9sluf/images/news/800_km_dijk_in_toekomst_niet_veilig_1_LYG853.jpg

VEILIGHEID EN RISICO'S IN DELTA'S

http://pv01.blinkinteractive.netdna-cdn.com/image/fill/2048/2048/siteimg__album_reference_header_67__img_981.jpg

SUSTAINABLE CIVIL ENGINEERING

http://www.woneninnieuwkoop.nl/files/gfx/imagemanager/Langeraar_Oost/Vogelvlucht_O_klein.jpg

GEBIEDS-ONTWIKKELING

http://www.bnr.nl/incoming/530374-1210/ambulance.jpg/ALTERNATES/i/ambulance.jpg

MOD. & ANALYSIS OF STOCH. PROCESSES

Grondmechanica

Sust. Building Technologies & Design

Theorie, Beleid en praktijk

Traffic Flow Dynamics and simulation

Vloeistofmechanica

Sust. Technologies & Design Infrastructure

Ruimte, Economische ontw.+ beleid

Simulation and heuristics

Waterbeheer

Focused Study in Sust. Civil Engin. Des.

Omgevingsrecht

Projects

Math D2

 

Practicum GIS

 

Project: Waterveiligheid

 

Project: Gebiedsontw.

 

/MODULE 9

/MODULE 10

/MODULE 11

/MODULE 12

http://www-zeuthen.desy.de/~kjansen/travel/world_sat.png

MINOR

http://www-zeuthen.desy.de/~kjansen/travel/world_sat.png

MINOR

http://www.nrcnext.nl/files/2011/01/UtrechtCS_04.jpg

VOORBEREIDING BSC-OPDR.

http://www.blogmania.nl/wp-content/uploads/2012/06/Afstuderen.jpg

BSC-EINDOPDRACHT

Minor

Minor

Production of knowledge

BSc-Eindopdracht

 

 

BSc-thesis proposal and evaluation

 

Links

-

Onderwijsprogramma

-

Jaarcirkel

-

Rooster

-

Minor

-

Bachelor-eindopdracht

-

Studiezoeker