Op de universiteit zijn er diverse documenten die de rechten en plichten beschreven van de rechten en plichten van de student. De verschillende documenten staan hier op een rijtje:


Studentenstatuut UT 

Algemeen reglement met rechten en plichten voor iedere UT-student

Richtlijn OER bacheloropleidingen

Geeft invulling aan onderwijs- en examengerelateerde regels die gelden voor iedere bachelorstudent (m.u.v. ATLAS)

OER Civiele Techniek


 

In aanvulling op bovenstaande UT-brede reglementen bevat dit document de studiehandleiding Civiele Techniek, de Opleidingsspecifieke bijlage OER en de Regels en Richtlijnen Examencommissie Civiele Techniek