Ik heb mijn module niet gehaald, Wat nu?

Op basis van het Onderwijs- en Examenreglement Civiele Techniek, wordt de volgende werkwijze gehanteerd t.a.v. niet gehaalde modules:

  • De standaard regel is en blijft: module niet gehaald = module volledig overdoen
  • Indien je de resultaten van één of meer moduleonderdelen wilt meenemen naar volgend studiejaar, moet hiervoor een verzoek worden ingediend bij de examencommissie. Richtlijnen voor het indienen van een verzoek vind je hier. Jaarlijks wordt in de zomerperiode de studievoortgang van alle studenten bekeken. Mede op basis van de ontvangen verzoeken, besluit de examencommissie dan welke studenten moduleonderdelen kunnen laten staan. Algemene uitgangspunten daarbij zijn:
    • Hoe meer modules volledig behaald, hoe soepeler wordt beoordeeld
    • Hoe hoger de cijfers op modules en module-onderdelen, hoe soepeler wordt beoordeeld.
  • We proberen extra herkansingen / reparaties zoveel mogelijk te voorkomen en zullen er eerder voor kiezen om toestemming te verlenen voor het overdoen van een enkel onderdeel.
  • Verzoeken betreffende toetscijfers die zijn behaald in het eerste jaar van de bachelor moeten uiterlijk 15-7-2017 zijn ingediend en betreffende jaar twee en drie uiterlijk 15-8-2017.